Policyjne działania „Przejezdne skrzyżowania” - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Policyjne działania „Przejezdne skrzyżowania”

Data publikacji 03.12.2019

W ubiegły piątek policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej w Rzeszowie, ponowili działania prewencyjne „Przejezdne skrzyżowania”. Podobnie jak w październiku, ich celem będzie wyeliminowanie utrudnień w ruchu i poprawienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych. Policjanci będą wskazywali kierowcom główne błędy popełniane przez nich w obrębie skrzyżowań oraz reagować na najczęściej popełniane wykroczenia. Dziania będą kontynuowane w kolejne piątki grudnia. Jednocześnie policjanci przypominają, że w najbliższy piątek zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące tzw. korytarza życia i jazdy na suwak.

Celem działań będzie wyeliminowanie zjawiska ograniczania przejezdności na skrzyżowaniach przez kierowców wjeżdżających na nie bez możliwości kontynuowania jazdy. Jak pokazały poprzednie działania to najczęściej popełniane wykroczenie w obrębie skrzyżowań, które przy dużym natężeniu ruchu dodatkowo potęguje utrudnienia. Wykroczenie to zagrożone jest mandatem w wysokości 300 zł i 2 punktami karnymi. Ponadto policjanci będą zwracać uwagę na inne naruszenia przepisów ruchu drogowego popełniane w rejonie skrzyżowań takie jak: niestosowanie się do sygnałów świetlnych, przypadki niestosowania się do znaków drogowych wskazujących kierunek jazdy z odpowiedniego pasa ruchu, nieprawidłowe parkowanie w rejonie skrzyżowań, w szczególności utrudniające widoczność pieszym.

Policjanci będą zwracać uwagę i wskazywać kierującym inne popełniane przez nich błędy wpływające na przepustowości skrzyżowań. To przede wszystkim brak płynności przy opuszczaniu i przejeżdżaniu skrzyżowań, pozostawianie zbyt dużych odległości pomiędzy pojazdami. Ponadto podczas kontroli policjanci każdorazowo sprawdzać będą trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz wymagane dokumenty. 

W ubiegły piątek policjanci ujawnili 10 wykroczeń, w 7 przypadkach, było to wjeżdżanie na skrzyżowanie bez możliwości kontynuowania jazdy, w 3 kolejnych nie zastosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Niemal 270 razy korygowali błędy kierowców. 
 
Dziania rozpoczęte w ubiegły piątek, będą kontynuowane 6 i 20 grudnia. Policyjne patrole spotkać będzie można na wybranych skrzyżowaniach w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, w godzinach od 6.30-8.30 i od 14.30-16.30. 

Policjanci przypominają, że od najbliższego piątku nastąpią zmiany w przepisach ruchu drogowego. Wprowadzony zostanie tzw. korytarz życia i obowiązek jazdy na suwak. 

Korytarz życia:

Obowiązek utworzenia korytarza życie będzie obowiązywał w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego. W celu umożliwienia przejazdu takiemu pojazdowi na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku, kierujący poruszający się lewym pasem ruchu będzie obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, zjeżdżając jak najbliżej lewej krawędzi, a kierujący poruszający się prawym pasem ruchu zjeżdżając jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu.

Na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący z lewego pasa będzie zobowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego zjeżdżając jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami zjeżdżając jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu. Kierujący może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu dopiero po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego. Przepis zabrania kierowcom pojazdów korzystania z utworzonej w ten sposób drogi dla pojazdu uprzywilejowanego.

Jazda na suwak

Jazda na tzw. suwak obowiązywać będzie tylko w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości, na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy w sytuacji, gdy będzie możliwość kontynuacji jazdy tym pasem z powodu wystąpienia przeszkody lub jego zanikania. Kierujący poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, na jego zmianę na pas sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy. 

W przypadku jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, gdy nie ma możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu, a pomiędzy nimi znajduje się jeden pas, którym można kontynuować jazdę, poruszający się nim kierujący, jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia zwężenia umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi z lewej strony”. 

Za naruszenie tych przepisów grozi kara w postaci mandatu w wysokości od 20 do 500 złotych lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu.