Komunikaty

Krajowy Program Przemocy w Rodzinie

Data publikacji 20.07.2018

Realizując zadania zawarte w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020'' poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu poradnictwa dotyczącego problematyki przemocy w rodzinie (osób stosujących przemoc) na terenie powiatu tarnobrzeskiego.

Podmioty i organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką przemocy w rodzinie (osób stosujących przemoc) na terenie powiatu tarnobrzeskiego:

  • Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Tarnobrzegu, ul. Wiejska 17, 39- 400 Tarnobrzeg, tel. kontaktowy 15 822-19-84,
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg tel. kontaktowy 8221340.

Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Aktualnie zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje: asp. Rafał Szymański , asystent ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii  Wydziału Prewencji KMP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 2, tel. (15) 851 33 43, e-mail:rafal.szymanski@rz.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony