Wydarzenia

Przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy

Data publikacji 09.08.2022

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opracował aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego, w tym na terenie powiatu tarnobrzeskiego.

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach ul. 11. Listopada 11, 39-432 Gorzyce tel. 15 8362869 wew. 110, e-mail: sowgorzyce@onet.eu

Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej i innych podmiotów udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętych przemocą w rodzinie:

 • Punkt Konsultacyjno Informacyjny ds. Uzależnień prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji „Wokół Nas” (pomoc realizowana w ramach projektów gminy) - ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce tel. 795 416 937. Psychoterapia, wsparcie emocjonalne, w tym dla osób współuzależnionych.
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Reja 3, kod. 39-460 Nowa Dęba, tel. 15 846 3494 e-mail: mgops@nowadeba.pl. Konsultacje psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób z rodzin z problemem alkoholowym.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu - ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8221340, 661 667 970. Pomoc psychologiczna, poradnictwo prawne, poradnictwo socjalne.
 • Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu - ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg ,tel. 15 822 13 13, od poniedziałku do piątku w godz. od 17.00 do 19.00, dyżur przy tel. zaufania: soboty i niedziele w godz. od 17.00 do 19.00. Pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, wsparcie psychologiczne i socjalne, poradnictwo prawne, pedagogiczne.
 • Punkt Pomocy Rodzinom Osób z Problemem Uzależnień „Drogowskaz przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu - ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8226097 w. 207, każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach od 10.00 do 11.00. Pomoc osobom oraz członkom rodzin dotkniętych uzależnieniami, wsparcie i pomoc w dotarciu do specjalistycznych placówek, poradnictwo dotyczące ukierunkowania na podjecie terapii oraz wsparcie w pokonywaniu współistniejących problemów w tym m.in. przemocy.

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą:

 • Stowarzyszenie Kobiety Wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie - ul. Konstytucji 3-go Maja 11, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 509 456 056, e-mail: swietlicatbg@o2.pl, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 do 18.00. Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem przemocy oraz rodzin o niskim statusie materialnym. Punkt konsultacyjny dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.
 • Stowarzyszenie Profilaktyczne „BRZEG” - ul. Skarbka 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 604547349, e-mail: chebelgosia@gmail.com. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - al. Niepodległości 9, 39-400 Tarnobrzeg. Osoba pierwszego kontaktu tel. 530 100 330.
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „Wokół Nas” – ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce, psycholog/trener PTP, tel. 795 416 937, e-mail: szczepan.beata@gmail.com lub sowgorzyce@onet.eu. Czynne poniedziałki, wtorki, środy godz. 14.30-19.30 (terapia psychologiczna, wsparcie emocjonalne)

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu - ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8226097 w. 211, e-mail: mopr@mopr.pl

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu - ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8226097 w. 211, e-mail: mopr@mopr.pl
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu - ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8221340, e-mail: pcprtarnobrzeg@wp.pl

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu - ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8223821, Prokurator Jolanta Zielińska, e-mail: sekretariat.podbg@prokuratura.gov.pl
 • Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu - ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Marta Jarosz-Midura, tel. 15 6882655, e-mail: kurator@tarnobrzeg.so.gov.pl

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa:

 • Punkt Interwencji Kryzysowej - ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 822 13 13, e-mail: pik@mopr.pl, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 - 19.00, sobota i niedziela dyżur telefoniczny, poradnictwo: prawne, psychologiczne, rodzinne, socjalne, pedagogiczne.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu - ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 822 60 97, e-mail: mopr@mopr.pl, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, poradnictwo: prawne, psychologiczne, rodzinne, socjalne, pedagogiczne.
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim - ul. Zamkowa 24 B, 39-450 Baranów Sandomierski, tel. 15 811 80 10, 607 039 909, e-mail: ops@baranowsandomierski.pl, czynne poniedziałek-piątek 7:30-15:30.

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia:

 • Schronisko dla Bezdomnych, Parafia Rzymsko – Katolicka pw. MBNP, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zwierzyniecka 22A,
 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Sandomierskiej, 27-600 Sandomierz, ul. Trześniowska 13,
 • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Dębicy, 39- 200 Dębica, ul. Św. Brata Alberta 2.

Aktualnie zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje koordynator niebieskiej karty: asp. szt. Rafał Szymański, asystent ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii  Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 2, tel. (15) 851 33 43, e-mail: rafal.szymanski@rz.policja.gov.pl

Powrót na górę strony