Wydarzenia

Akcja "Bezpieczny Przejazd" - działania policjantów i służby ochrony kolei

Policjanci ruchu drogowego, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, prowadzą działania prewencyjne pod nazwą „Bezpieczny przejazd”. Celem działań jest ograniczenie liczby zdarzeń na przejazdach kolejowych oraz edukacja uczestników ruchu drogowego na rzecz bezpiecznych zachowań podczas korzystania z przejazdów kolejowych.

Dziś od rana, policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, we współpracy z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei z posterunku Stalowa Wola -  Rozwadów, prowadzą działania na przejazdach kolejowych. Najszerszymi działaniami objęte zostały przejazdy kolejowe w Jadachach oraz w Nowej Dębie w ciągu drogi krajowej nr 9. Głównym celem akcji jest przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom kierowców i pieszych przekraczających przejazdy kolejowe, a tym samym zmniejszenie liczby wypadków drogowych w tych miejscach.

Przypominamy, że nieostrożny wjazd oraz wejście na przejazd kolejowo-drogowy może zakończyć się wypadkiem, nawet ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego tak ważne jest, aby każdy kierujący przy przejeżdżaniu przez torowisko zachował szczególną ostrożność, a przy dojeżdżaniu do przejazdu kolejowego bez zapór zastosował się do znaku „STOP”.

Przypominamy główne zasady przy dojeżdżaniu do przejazdów kolejowo-drogowych. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, zachować szczególną ostrożność;
  • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów, przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
  • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał, zabrania wjazdu na przejazd;
  • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
Powrót na górę strony