Komunikaty

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Data publikacji 22.07.2022

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy informuje o naborze uczestników do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jest to pierwsza edycja tego programu w 2022 roku.

Program ma na celu skuteczne przeciwdziałanie podobnym zjawiskom. Korekcyjno-edukacyjny charakter ma zwizualizować emocje osób, które stosują przemoc w rodzinie oraz metody unikania takich sytuacji. W programie mogą uczestniczyć osoby, wobec których toczy się postępowanie przygotowawcze na podstawie art. 207 lub w rodzinie została wdrożona procedura Niebieskiej Karty.

Program obejmuje 10 spotkań grupowych oraz 2 godziny konsultacji indywidualnych dla każdego uczestnika. Osoby skierowane do programu proszone są o kontakt z OIK. Planowane są kolejne edycje programu. Szczegółowe informacje można uzyskać w OIK ul.Gawrzyłowska 31 w Dębicy lub pod numerem telefonu (14) 670 33 42. W 2022 roku planowane są dwie edycje Programu Korekcyjno - Edukacyjnego. Termin ropoczęcia drugiej edycji planowany jest na wrzesień - listopad 2022 roku.

Powrót na górę strony