Komunikaty

Instytucje udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą

Data publikacji 24.05.2022

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy informuje, że osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą skorzystać z pomocy niżej wymienionych placówek znajdujących się na terenie powiatu dębickiego.

Lista placówek świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą działających na terenie powiatu dębickiego

 

Lp.

Nazwa instytucji/organizacji

Adres instytucji/organizacji

Telefon

Adres mailowy

1

Sąd Rejonowy w Dębicy

39-200 Dębica

ul. Słoneczna 3

14 6807600

sekretariat@debica.sr.gov.pl

2

Prokuratura Rejonowa w Dębicy

39-200 Dębica

ul. 3 Maja 2

14 6702071

debica@rzeszow.po.gov.pl

3

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

39-200 Dębica

ul. Chłodnicza 20

14 6706399

debica@podkarpacka.policja.gov.pl

4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

39-200 Dębica

ul. Akademicka 12

14 6705006

14 6813590

biuro@mops-debica.pl

5

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

39-200 Dębica

ul. Gawrzyłowska 31

14 6703342

oik@oik.debica.pl

6

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

39-200 Dębica

ul. Parkowa 28

14 6803121

pcprdebica@wp.pl

7

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

39-200 Dębica

ul. Parkowa 28

14 6702460

poradniappd@wp.pl

8

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica

ul. Krakowska 91

14 6703621

info@zoz-debica.bazy.pl

9

Stowarzyszenie „JUTRZENKA”

39-200 Dębica

ul. Raczyńskich 7

14 6821669

 

10

Specjalistyczna Poradnia „ARKA”

39-200 Dębica

ul. Św. Jadwigi 9

602171752

 

11

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy

39 -200 Dębica

ul. Ratuszowa 2

14 6838100

 

12

Poradnia Odwykowa w Straszęcinie

39-215 Straszęcin

Straszęcin 295

14 6803623

 

13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

39-200 Dębica

ul. Batorego 13

14 6803333

gdebica@rzeszow.uw.gov.pl

14

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Gminie Dębica

39-200 Dębica

ul. Batorego 13

14 6803335

 

15

Komisariat Policji

w Brzeźnicy

39-207 Brzeźnica 66A

 

14 6706375

debica@podkarpacka.policja.gov.pl

16

Posterunek Policji

w Czarnej

39-215 Czarna

ul. Konarskiego 27

14 6706372

debica@podkarpacka.policja.gov.pl

17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej

39-215 Czarna

ul. Spółdzielcza 4

14 6761030

 

18

Posterunek Policji

w Żyrakowie

39-204 Żyraków 139

14 6706376

debica@podkarpacka.policja.gov.pl

19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie

39-204 Żyraków 137

14 6822635

 

20

Komisariat Policji

w Pilźnie

39-220 Pilzno

ul. 3 Maja 1

 

14 6706374

debica@podkarpacka.policja.gov.pl

21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie

39-220 Pilzno

ul. Rynek 33

14 6807729

 

22

Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

39-220 Pilzno

ul. Rynek 6

14 6807737

 

23

Komisariat Policji

w Brzostku

39-230 Brzostek

ul. Mickiewicza 10

14 6830997

debica@podkarpacka.policja.gov.pl

24

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziała Przemocy

w Brzostku

39-230 Brzostek

ul. M.N.Mysłowskiego 7

14 6833473

mgopsbrzostek@mgopsbrzostek.pl

25

Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Brzostku

39-230 Brzostek

ul. M.N.Mysłowskiego 7

14 6808928

mgopsbrzostek@mgopsbrzostek.pl

26

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Brzostku

39-230 Brzostek

ul. M.N.Mysłowskiego 7

14 6808921

mgopsbrzostek@mgopsbrzostek.pl

27

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

w Brzostku

Ośrodek Zdrowia

w Brzostku

39-230 Brzostek

ul. M.N.Mysłowskiego 7

14 6830472

brzostekzoz@interia.pl

28

SP ZOZ Brzostek

Wiejski Ośrodek Zdrowia

w Smarżowej

39-231 Smarżowa

14 6835937

brzostekzoz@interia.pl

29

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bł. Jana

Pawła II w Brzostku

39-230 Brzostek

ul. Szkolna

14 6830778

 

30

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii pw Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzostku

39-230 Brzostek

ul. Szkolna

14 6830778

wtz.brzostek@interia.pl

31

Grupa Wsparcia dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „ZODIAK” przy Domu Kultury w Brzostku

39-230 Brzostek

ul. 20-go Czerwca 4

14 6830315

 

32

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Jodłowej

39-225 Jodłowa 1A

14 6833045

gops@gopsjodlowa.pl

33

Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Jodłowej

39-225 Jodłowa 1A

14 6833045

gops@gopsjodlowa.pl

34

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej

39-225 Jodłowa 1A

14 6833045

gops@gopsjodlowa.pl

35

Gminny Ośrodek Zdrowia

w Jodłowej GK MED

39-225 Jodłowa

14 67263 23

 

 

Powrót na górę strony