Narkotyki i dopalacze zabijają - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Narkotyki i dopalacze zabijają

Data publikacji 29.01.2020

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy odwiedził wczoraj Szkołę Podstawową w Lipinach Tematem spotkania, zorganizowanego w ramach kampanii pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, były zagrożenia wynikające z sięgania po substancje psychoaktywne. Kampania zorganizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.

Spotkanie dla uczniów poprowadził asp.sztab. Tomasz Totko zajmujący się profilaktyką społeczną. Funkcjonariusz rozmawiał z rodzicami i nauczycielami o zagrożeniach związanych z narkotykami i dopalaczami. Podkreślił, że sięganie po takie substancje pociąga za sobą skutki zdrowotne oraz szerokie konsekwencje społeczne. Głównym celem spotkań jest zwrócenie uwagi na poważne zagrożenia dla życia i zdrowia, które są wynikiem zażywania i stosowania substancji niedozwolonych. Policjanci spotykając się z rodzicami i nauczycielami zauważają potrzebę edukowania opiekunów młodzieży. Aby lepiej zobrazować zagadnienia dotyczące narkotyków, dopalaczy, urządzeń służących do zażywania niedozwolonych substancji, policjanci podczas spotkań z rodzicami i nauczycielami wykorzystują tzw. "opolską walizkę narkotykową". Wiele uwagi poświęcono odpowiedzialności prawnej osób niepełnoletnich. Policjant mówił o konsekwencjach prawnych, jakie ponoszą nieletni i zmianach w obowiązujących przepisach, przestrzegając przed odpowiedzialnością za zachowania uznawane przez młodzież za niegroźne, dopuszczalne, a nawet atrakcyjne w środowisku rówieśniczym.

Kolejnym tematem spotkania były też inne zagrożenia, oszustwa dokonywane przez fałszywych pracowników administracji, przedstawicieli handlowych. Omawiane były również oszustwa metodami "na wnuczka" i "na policjanta". Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja na temat najbardziej nurtujących mieszkańców spraw, związanych m.in. z bezpieczeństwem w domach, szkole i na ulicy, w szczególności w najbliższym rejonie ich zamieszkania.

W zorganizowanym spotkaniu wzięło udział 46 rodziców oraz 10 nauczycieli.