Wydarzenia

Granaty moździerzowe z czasów II wojny światowej w Wietlinie Trzecim

Data publikacji 07.02.2023

Policjanci zabezpieczają miejsce odnalezienia niewybuchów w Wietlinie Trzecim. Silnie skorodowane granaty moździerzowe w ilości 5 szt., wykopali pracownicy wykonujący prace przy budowie drogi. Funkcjonariusze przeprowadzili rozpoznanie minersko-pirotechniczne, zabezpieczyli miejsce znalezienia niewybuchów i powiadomili saperów. Okazało się, że granatów jest znacznie więcej. Trwają czynności wykonywane przez saperów, którzy do tej pory podjęli i zabezpieczyli 47 szt.

Wczoraj, dyżurny jarosławskiej komendy został powiadomiony o ujawnieniu niewybuchów przez pracowników firmy wykonujących prace przy budowie drogi w Wietlinie Trzecim. Miejsce to zostało natychmiast zabezpieczone przez funkcjonariuszy z komisariatu w Radymnie. Policyjny pirotechnik przeprowadził rozpoznanie minersko-pirotechniczne. Ustalenia wykazały, że znalezione niewybuchy, to 5 szt. skorodowanych granatów moździerzowych, pochodzących najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej.

Dyżurny powiadomił o znalezisku saperów z 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie. Na miejscu okazało się, że niewybuchów jest znacznie więcej. Trwają czynności wykonywane przez saperów, którzy do tej pory podjęli i zabezpieczyli 47 szt. granatów.

Pamiętajmy, że w przypadku znalezienia, wykopania niewybuchów - nie wolno ich pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się on znajduje, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji.
 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony