Wydarzenia

Aspirant sztabowy Grzegorz Starzyk - najlepszym policyjnym oskarżycielem publicznym na Podkarpaciu

Data publikacji 18.10.2019

Wczoraj drugi raz odbyły się wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli Publicznych. W zmaganiach wzięło udział 20 funkcjonariuszy z komend miejskich, powiatowych i komisariatów Policji. Najlepszym oskarżycielem w województwie podkarpackim okazał się asp. szt. Grzegorz Starzyk z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. To właśnie on w tym roku będzie reprezentował Podkarpacie w ogólnopolskim konkursie.

Policjanci służby prewencyjnej od wielu lat biorą udział w konkursach, które sprawdzają ich wiedzę i umiejętności zawodowe. W tym roku, po drugi raz, rywalizowali ze sobą policjanci na co dzień wykonujący zadania oskarżycieli publicznych. W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, przeprowadzono wczoraj eliminacje wojewódzkie. Konkurs swoim patronatem objęli Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W konkursie udział wzięło 20 policjantów pełniących funkcje oskarżyciela publicznego w komendach miejskich, powiatowych oraz komisariatach Policji naszego województwa. Finał wojewódzki konkursu przeprowadzony został w dwóch etapach. Pierwszy etap składał się z pisemnego testu wiedzy obejmującego 50 pytań. Drugi obejmował konkurencję, która wymagała rozwiązania 10 kazusów z zakresu materialnego prawa wykroczeń. Celem konkursu jest przede wszystkim doskonalenie zawodowe oraz wyłonienie najlepszego policjanta, który pełni funkcję oskarżyciela publicznego.

Najlepszym oskarżycielem publicznym okazał się asp. szt. Grzegorz Starzyk z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Drugie miejsce zajął podkom. Dariusz Brandys z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, a trzecie mł. asp. Wojciech Grodzki z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Asp. szt. Grzegorz Starzyk reprezentował będzie podkarpacką Policję w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się 18-19 listopada w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Nagrody najlepszym oskarżycielom garnizonu podkarpackiego wręczyli mł. insp. Stanisław Sekuła p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie i w imieniu Wojewody Jakub Dzik Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego UrzęduWojewódzkiego oraz Jerzy Cypryś - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W organizację konkursu włączył się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Rzeszowie.

Dzisiaj, najlepszy oskarżyciel publiczny na Podkarpaciu asp. szt. Grzegorz Satrzyk odebrał gratulacje z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu mł. insp. Mariusza Rabki, I Zastępcy Komendanta  podinsp. Artura Wasiuty,  Zastępcy Komendanta  kom. Jana Wojtowicza a także od Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Janusza Szkoły.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na ogólnopolskim finale konkursu!

 • Policjanci biorący udział w konkursie
  Fot KWP Rzeszów
 • Policjant odbiera puchar i gratulacje
  Foto KWP Rzeszów
 • Mężczyzna gratuluje policjantowi
  Foto KWP Rzeszów
 • Policjant odbiera gratulacje z rąk p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
  Foto KWP Rzeszów
 • Funkcjonariusze biorący udział w konkursie
  Foto KWP Rzeszów
 • Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu oraz policjant który zwyciężył w eliminacjach wojewódzkich konkursu
  Foto KPP Jarosław