Komunikaty

Przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy?

Data publikacji 05.08.2022

Publikujemy informację dotyczącą instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.

Na terenie powiatu jasielskiego podmiotem realizującym programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 - 200 Jasło, tel. 13 448 34 40.
                                                 

  • 22 668 70 00 Poradnia Telefoniczna dla Ofiar Przestępstw „Niebieska Linia” Instytut Psychologii Zdrowia PTP
  • 801 12 00 02 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • 116 123 (połączenie bezpłatne) Poradnia Telefoniczna dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym Instytut Psychologii Zdrowia PTP
  • 116 111 (połączenie bezpłatne) Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

    Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

pw

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony