Wydarzenia

Działania profilaktyczne skierowane do uchodźców z Ukrainy

Data publikacji 12.04.2022

Policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie z uchodźcami podczas spotkania integracyjnego zorganizowanego w Urzędzie Gminy w Skołyszynie. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się na temat występujących zagrożeń, obowiązujących przepisów i zasad funkcjonowania na terenie naszego kraju. Każdy z uczestników otrzymał także pakiet pomocnych informatorów i ulotek. Prelekcja mundurowych odbyła się w ramach działań profilaktycznych „Otwarci i odpowiedzialni”.

Wczoraj przed południem, dzielnicowy z Posterunku Policji w Skołyszynie oraz policjantka Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, spotkali się z uchodźcami, którzy znaleźli schronienie na terenie gminy Skołyszyn. Spotkanie miało charakter międzyinstytucjonalny, prelekcję wygłosili m.in. przedstawiciele Urzędu Gminy w Skołyszynie, Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle. W spotkaniu uczestniczył także tłumacz języka ukraińskiego.   

Prelegenci przedstawili słuchaczom kompleksowe informacje na temat podstawowych zasad funkcjonowania na terenie powiatu jasielskiego. Wskazali również na możliwość uzyskania pomocy m.in. w instytucjach, które reprezentowali. W trakcie spotkania policjanci skupili się na omówieniu zagrożeń, z którymi obcokrajowcy mogą zetknąć się podczas pobytu na terytorium naszego kraju. W oparciu o założenia działań profilaktycznych pn. „Otwarci i odpowiedzialni”, mundurowi zwracali uwagę na problematykę dyskryminacji, handlu ludźmi oraz przestępstw popełnianych z nienawiści na tle różnic narodowościowych lub wyznaniowych. 

Każdy z uczestników otrzymał od policjantów pakiet ulotek i informatorów zawierających porady i przestrogi. 

pw
 
 

Powrót na górę strony