Wydarzenia

Debata społeczna pod hasłem „Odpowiedzialność prawna nieletnich w świetle nowelizacji prawa”

Data publikacji 10.12.2022

W Jasielskim Domu Kultury odbyła się debata społeczna poświęcona zagadnieniom postępowania w sprawach nieletnich w kontekście nowelizowanych przepisów prawa. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień zaproszonych gości i poznać prawne i praktyczne aspekty realizowania zapisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

W minioną środę, w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury, odbyła się debata społeczna poświęcona tematyce nieletnich pt.” Odpowiedzialność prawna nieletnich w świetle nowelizacji prawa”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Jaśle we współpracy z Jasielskim Domem Kultury. Przed oficjalnym rozpoczęciem debaty, uczestnicy mieli okazję obejrzeć występ artystyczny duetu wokalnego JDK w składzie Karolina Polak i Mikołaj Majda, którzy uświetnili to wydarzenie.

Debatę rozpoczął mł. insp. Mirosław Kawa I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, który przywitał zaproszonych gości i wprowadził słuchaczy w tematykę omawianych zagadnień. W debacie uczestniczyli: Elwira Musiałowicz-Czech I Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, Helena Gołębiowska Dyrektor Jasielskiego Domu Kultury, SSR Barbara Bryk-Krysa Przewodnicząca Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jaśle, Marian Szmyd Sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle, Jolanta Mercik Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle wraz z psychologami Małgorzatą Dranka-Słaby i Karoliną Heisig-Boffa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle, przedstawiciele kuratorskiej służby sądowej, policjanci, dyrektorzy szkół, pedagodzy i nauczyciele. 

Uczestnicy debaty mieli okazję wysłuchać wystąpień asp. Konrada Janusza asystenta Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KPP w Jaśle, SSR Barbary Bryk-Krysa Przewodniczącej Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jaśle oraz psychologów: Małgorzaty Dranka-Słaby i Karoliny Heisig-Boffa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle. 

W trakcie prezentacji prelegenci omawiali kolejno zagadnienia dotyczące nieletnich, począwszy od przytoczenia zapisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, poprzez praktyczną stronę wykonania zapisów ustawy w postępowaniu w sprawach nieletnich przed sądem. Ostatnim elementem wykładów była prezentacja na temat psychologicznych aspektów stosowania kar wśród dzieci i młodzieży.  

Organizowane przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pozwoliło na zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej, dzięki czemu w przyszłości możliwe będzie skuteczne definiowanie ewentualnych zagrożeń i podejmowanie odpowiednich działań zaradczych. Na zakończenie każdy z uczestników wypełnił anonimową ankietę pozwalającą na sprecyzowanie wniosków, wskazanie kolejnych obszarów, które należy omówić w przyszłości podczas debaty ewaluacyjnej.   

pw

 • siedzące na sali widowiskowej osoby - uczestnicy debaty
  fot: KPP Jasło
 • zdjęcie wykonane z końca sali w kierunku sceny. na sali siedzą uczestnicy debaty na scenie wokaliści
  fot: KPP Jasło
 • Pierwszy Zastępca Komendanta stojący przy mównicy na scenie
  fot: KPP Jasło
 • umundurowany policjant na scenie prowadzi prelekcje w tle prezentacja
  fot: KPP Jasło
 • Sędzia Sądu Rejonowego na scenie wygłasza prelekcje, w tle wyświetlana prezentacja
  fot: KPP Jasło
 • panie psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej wygałaszją prelekcję na scenie, w tle prezentacja
  fot: KPP Jasło
Powrót na górę strony