Wydarzenia

Warto sprawdzić, czy dziecko jest w szkole

Data publikacji 13.04.2006

Za sklepem stały trzy dziewczyny. Sprawiały wrażenie, że nie chcą by ktoś je tam dostrzegł. Cicho rozmawiały ze sobą. Jedna trzymała w ręku butelkę. Po chwili przyłożyła ją do ust. Z taką sytuacją spotkali się jasielscy policjanci patrolujący...

Za sklepem stały trzy dziewczyny. Sprawiały wrażenie, że nie chcą by ktoś je tam dostrzegł. Cicho rozmawiały ze sobą. Jedna trzymała w ręku butelkę. Po chwili przyłożyła ją do ust. Z taką sytuacją spotkali się jasielscy policjanci patrolujący wczoraj przed południem osiedle Szajnochy. Policjanci sprawdzili tożsamość tych osób. Okazało się, że wszystkie trzy są niepełnoletnie. W butelce było wino. Badanie na alkomacie wykazało, że dziewczyny znajdowały się pod wpływem alkoholu. Po wykonaniu niezbędnych czynności policjanci przewieźli nastolatki do miejsc zamieszkania i przekazali pod opiekę rodziców.   Każdego roku na wiosnę Policja odnotowuje wzrost ryzykownych zachowań młodzieży, których następstwa są trudne do przewidzenia. Zwykle szybka reakcja rodziców na pierwsze sygnały o niewłaściwym zachowaniu dziecka oraz odpowiednia współpraca ze szkołą pozwala na uniknięcie poważnych problemów w przyszłości.   Jednym z podstawowych sygnałów, który powinien zaniepokoić rodziców są wagary, w czasie których dzieci często zawierają nieodpowiednie znajomości, dokonują czynów zabronionych palą papierosy lub spożywają alkohol – mówi nadkom. M. Cecuła. W ramach działalności prewencyjnej policjanci KPP Jasło prowadzą okresowe kontrole  miejsc, które upodobali sobie wagarujący uczniowie. W każdym przypadku nieletni są sprawdzani, czy nie powinni przebywać w tym czasie na lekcyjnych, a jeżeli okaże się, że uczeń zamiast na zajęcia poszedł na wagary, sporządzane jest pisemne zawiadomienie do rodziców z jednoczesnym powiadomieniem dyrektora szkoły.   Tylko w okresie dwóch pierwszych tygodni kwietnia policjanci ujawnili na terenie Jasła piętnastu nieletnich wagarowiczów, z których większość przebywała w kawiarenkach internetowych. Podczas sprawdzeń tych osób okazało się, że jedna z dziewczyn nie była w szkole trzeci dzień z rzędu, co powinno być poważnym sygnałem ostrzegawczym dla rodziców. Wczorajsze ujawnienie przypadku spożywania alkoholu przez nieletnie zapewne również wiązało się z ich nieobecnością w szkole.    Ponownie przypominamy, że sprzedaż alkoholu osobom w wieku poniżej 18 lat jest przestępstwem. Prawo karne przewiduje również odpowiedzialność za rozpijanie, które polega na dostarczaniu małoletniemu alkoholu, nakłanianiu lub ułatwianiu jego spożycia. Wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny w wysokości 500 zł jest również sprzedaż papierosów na sztuki lub osobom nieletnim.   Apelujemy o zgłaszanie takich przypadków za pośrednictwem policyjnego telefonu zaufania. W Jaśle pod numerem (13) 44 38 370.   Zachęcamy również rodziców do utrzymywania bieżącego kontaktu ze szkołami, w których uczą się  dzieci. Wczesna reakcja na problem da szansę jego rozwiązania  jeszcze w ramach działań wychowawczych, bez konieczności angażowania Policji.  Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!
Powrót na górę strony