Wydarzenia

Informacje dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Data publikacji 26.07.2022

Zjawisko przemocy jest jednym z podstawowych zagrożeń dla rodziny, jak i poszczególnych ich członków. Często ofiary cierpią w milczeniu, całymi latami. Nie wstydźmy się szukać pomocy. Zareagujmy nim będzie za późno.

Realizując zadania zawarte w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021", poniżej zamieszczamy informator zawierający aktualne dane teleadresowe podmiotów i organizacji pozarządowych, realizujących zadania z zakresu poradnictwa dotyczącego problematyki przemocy w rodzinie.

Na terenie powiatu łańcuckiego są to następujące instytucje:
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie

ul. Piłsudskiego 9

37-100 Łańcut

mops-lancut@onet.pl

Pomoc psychologiczna, prawna.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

ul. Piłsudskiego 70/5

37-100 Łańcut

17 225 80 28

pcprwlancut@poczta.onet.pl

Porady prawne, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, pomoc doradcza i informacyjna.

 

Urząd Gminy Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

17 225 66 57

gkrpa@gminalancut.pl

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i ich rodzin.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

ul. Piłsudskiego 70/5

37-100 Łańcut

Tel. 17 225 69 69, 17 225 80 28

e-mail: pcprwlancut@poczta.onet.pl

Przypominamy, że na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znajduje się aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.

Powrót na górę strony