Wydarzenia

Przemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy

Data publikacji 26.07.2018

Zjawisko przemocy jest jednym z podstawowych zagrożeń dla rodziny, jak i poszczególnych ich członków. Często ofiary cierpią w milczeniu całymi latam. Nie wstydźmy się szukać pomocy. Zareagujmy nim będzie za późno.

Zgodnie z zadaniami zawartymi w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020" opracowany został aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w tym prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Na terenie powiatu łańcuckiego są to następujące instytucje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łańcucie
ul. Piłsudskiego 9
37-100 Łańcut
mops-lancut@onet.pl 
Pomoc psychologiczna, prawna. 
Psycholog: I i III środa miesiąca od 15.00 do 16.30,
prawnik: II i IV środa miesiąca od 15.00 do 16.30.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Łańcucie
ul. Piłsudskiego 70/5
37-100 Łańcut
17 225 80 28
pcprwlancut@poczta.onet.pl
Dyżury w godzinach pracy PCPR 
oraz w środy do 18.30 w siedzibie jednostki.
Porady prawne, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne,
pomoc doradcza i informacyjna.

Urząd Gminy Łańcut 
ul. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
17 225 66 57
gkrpa@gminalancut.pl
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych
od substancji psychoaktywnych i ich rodzin.
Poniedziałki od 15.15 do 17.15.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Łańcucie 
ul. Piłsudskiego 70/5
37-100 Łańcut
Tel. 17 225 69 69, 17 225 80 28
e-mail: pcprwlancut@poczta.onet.pl

 

Powrót na górę strony