Wydarzenia

Policjanci szkolili strażników leśnych

Data publikacji 16.03.2022

W Komendzie Powiatowej Policji w Lesku szkolili się funkcjonariusze Straży Leśnej pracujący w Bieszczadach. Szkolenie prowadzone przez policyjnych instruktorów, to realizacja porozumienia Nadleśnictw z Leska, Baligrodu i Cisnej z Policją.

Praktyczno-teoretyczne szkolenie, w którym udział wzięło 5 strażników leśnych, odbyło się  w nowoczesnym, dysponującym strzelnicą, budynku Komendy Powiatowej Policji w Lesku. Policyjni instruktorzy szkolili strażników m.in. z zakresu użycia i wykorzystania broni palnej oraz użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. Przeprowadzono też zajęcia, ucząc zasad taktyki i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Powrót na górę strony