Wydarzenia

Lescy policjanci na spotkaniu z dziećmi z Ukrainy

Data publikacji 15.05.2022

Policjanci z Leska biorą udział w działaniach na rzecz Ukraińców, którzy musieli opuścić swój kraj uciekając przed wojną. W piątek funkcjonariusze odwiedzili najmłodszych uchodźców oraz ich opiekunów, którzy znaleźli schronienie w Olszanicy. Spotkanie odbyło się w ramach wojewódzkich działań profilaktycznych pn. „Otwarci i odpowiedzialni”.

Lescy policjanci odwiedzili najmłodszych ukraińskich uchodźców oraz ich opiekunów, którzy znaleźli schronienie w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy. Funkcjonariusze zorganizowali dla nich spotkanie plenerowe, podczas którego na dzieci czekało sporo atrakcji. Chętni mogli założyć policyjne umundurowanie używane w codziennej służbie, usiąść w radiowozie i zobaczyć z bliska jego wyposażenie. Dzieci odwiedził też "Wyjek - wilczek" - maskotka leskiej policji.

Wilczek okazał się niemałą atrakcją i wywołał na twarzach dzieci jak i ich opiekunów dużo uśmiechu. Policjant asp. szt. Waldemar Rajchel podczas spotkania przekazał opiekunom informacje o przepisach obowiązujących w naszym kraju.

Kolejne spotkanie było zorganizowane w ramach działań profilaktycznych „Otwarci i odpowiedzialni”. Działania wdrożone zostały przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i realizowane są od marca br. na terenie województwa podkarpackiego. Mają charakter informacyjno – edukacyjny, skierowane są przede wszystkim do uchodźców przybyłych z terenu Ukrainy - dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także do środowisk, w których te osoby przebywają. Przedsięwzięcie realizowane jest przez policjantów wykonujących zadania z zakresu profilaktyki społecznej i nieletnich, dzielnicowych z jednostek miejskich i powiatowych Policji województwa podkarpackiego, przy wsparciu funkcjonariuszy pełniących służbę w miejscach pobytu i przemieszczania się uchodźców.

W ramach działań policjanci spotykają się z rodzinami z terenu Ukrainy przekazując im niezbędne informacje, a także materiały informacyjne przede wszystkim w rejonach przejść granicznych, dworców, w punktach recepcyjnych, informacyjnych, noclegowych, centrach pomocy i innych miejscach pobytu. Dbając o skuteczność przedsięwzięcia, korzystają z pomocy tłumaczy oraz podejmują współpracę z placówkami oświatowymi, służbami i podmiotami działającymi na rzecz uchodźców na terenie województwa podkarpackiego.

  • Policjant pomaga chłopcu założyć kask policyjny.
  • Grupowe zdjęcie uczestników spotkania plenerowego.
  • Policjantka wraz z maskotką policyjną - Wyjkiem Wilczkiem rozdają dzieciom upominki.
  • Wspólne zdjęcie funkcjonariusza SW, policjantki i maskotki policyjnej - Wyjka Wilczka.
  • Policjantka rozdaje dzieciom upominki.
  • Policjantka pokazuje chłopcu jak prawidłowo trzymać tarczę policyjną.
Powrót na górę strony