Wydarzenia

„Służyć i chronić” - wspólne szkolenie służb

Data publikacji 07.06.2022

Szkolenie funkcjonariuszy Policji oraz Państwowej Straży Rybackiej miało na celu nie tylko wymianę doświadczeń, ale i ulepszenie współpracy. Trzydniowe szkolenie jakie odbyło się w ubiegłym tygodniu w powiecie leskim zakończyło się egzaminem praktycznym. Składał się on z dwóch części - testu wiedzy oraz przeprowadzenie symulowanej interwencji.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i przeprowadzone we współpracy Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego (przedstawiciele Beata Pieszczoch, Szczepan Pączek), Szpitala Powiatowego w Lesku ( Dyrektor Robert Płaziak) oraz Szpitala Powiatowego w Sanoku (Dyrektor  Grzegorz Panek, Naczelna Pielęgniarek  Katarzyna Kruczek oraz Oddziałowy SOR  Lesław Jonarski).

Celem szkolenia było doskonalenie z zakresu posługiwania się bronią palną, środkami przymusu bezpośredniego, taktyk i technik interwencji, a także udzielania pierwszej pomocy. W ramach zajęć  funkcjonariusze i przedstawiciele służb mogli wymieniać się własnymi doświadczeniami, związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej, w stanach nagłych, poszkodowany po urazie oraz poszkodowanych pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

Realizowano również jedną z możliwie najtrudniejszych do wykonania interwencji, czyli ewakuacja rannego z zagrożonej ogniem strefy. Medycyna pola walki, radzenie sobie ze stresem podczas prowadzenia ognia, strzelając amunicją bojową, a przy tym opatrywanie rannego i jego ewakuacja jest priorytetem podczas szkoleń funkcjonariuszy służb. Ponadto podczas zajęć utrwalano nabyte umiejętności z techniki posługiwania się bronią palną, przeszukanie pomieszczeń, sposoby i poruszanie się z bronią palną.

Zajęcia prowadzone były przez instruktorów Komendy Powiatowej Policji w Lesku, Oddziału Prewencji Policji z Rzeszowa jak również Centralnego Biura Śledczego Policji. Finałem trzydniowych warsztatów był egzamin składający się z dwóch części - testu wiedzy oraz przeprowadzenie symulowanej interwencji.

Uczestnikom szkolenia w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie gratulacje złożył mł. insp. Piotr Kluz - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Lesku podinspektor Grzegorz Koczera oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie Irena Gierus.

Powrót na górę strony