Wydarzenia

Święto Policji w leskiej komendzie

Data publikacji 20.07.2022

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku odbyły się obchody Święta Policji. Podczas uroczystej zbiórki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie inspektor Dariusz Matusiak i Komendant Powiatowy Policji w Lesku podinspektor Grzegorz Koczera wręczyli awansowanym policjantkom i policjantom akty mianowania na wyższe stopnie. Gratulacje i życzenia funkcjonariuszom i pracownikom leskiej komendy złożyli uczestniczący w uroczystości przedstawiciele samorządów i zaprzyjaźnionych służb.

W obchodach policyjnego święta uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i duchowieństwa. Byli wśród nich m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Adam Snarski, wójtowie gmin powiatu leskiego, przewodniczący rady powiatu leskiego Marek Małecki, przewodniczący rady miejskiej w Lesku Dariusz Kotyła, Prokurator Rejonowy w Lesku Maria Chrzanowska, ksiądz Bogdan Janik - Dyrektor OWR „Caritas” w Myczkowcach. Nie zabrakło również przedstawicieli służb mundurowych – m.in. Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, Wojska Polskiego, jak również byłych komendantów leskiej jednostki.

Tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się na placu apelowym leskiej komendy. Komendant Powiatowy Policji w Lesku podinsp. Grzegorz Koczera podczas swojego przemówienia podziękował podległym  funkcjonariuszom i pracownikom za codzienne zaangażowanie, oddanie służbie i profesjonalizm, natomiast ich rodzinom za wsparcie w codziennej służbie. Pogratulował również wszystkim awansowanym i odznaczonym.

Następnie, po odczytaniu rozkazów, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak oraz Komendant Powiatowy Policji w Lesku podinsp. Grzegorz Koczera wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie policyjne awansowanym funkcjonariuszom. W tym roku na wyższe stopnie policyjne awansowało 27 funkcjonariuszy leskiej komendy. 

Podczas uroczystości wręczone zostały medale pamiątkowe Komendy Powiatowej Policji w Lesku, którymi uhonorowano osoby wspierające pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i gościom powiatu leskiego. Wręczone zostały również medale 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie.

Po wręczeniu nominacji i wyróżnień, do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz zebranych gości zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na nowe wyzwanie pojawiające się przed policjantami, jakie wywołała niedawna pandemią oraz wojna toczącą się na Ukrainie i spowodowana nią fala uchodźców. Komendant Wojewódzki podziękował policjantkom i policjantom za poświecenie w codziennej służbie, za to, że sprostali wszystkim nowym wyzwaniom, jakie postawił przed nimi konflikt zbrojny w Ukrainie oraz za to, że zapewnili bezpieczeństwo, zarówno mieszkańcom naszego regionu, jak i tysiącom uchodźców.

Do policjantów zwrócili się także zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Adam Snarski. Oni również docenili trud policyjnej pracy w dobie pojawiających się nowych wyzwań oraz zaangażowanie ich najbliższych. Życzyli funkcjonariuszom sukcesów osobistych i zawodowych, a także satysfakcji z wykonywanej pracy. Życzenia przekazali również rodzinom funkcjonariuszy, które na co dzień muszą zmagać się z wieloma wyrzeczeniami. Podziękowania skierowali także do pracowników cywilnych Policji.

 

Powrót na górę strony