Wydarzenia

Przemoc w rodzinie- gdzie szukać pomocy

Data publikacji 04.08.2022

Zjawisko przemocy jest jednym z podstawowych zagrożeń dla rodziny, jak i poszczególnych ich członków. Często ofiary cierpią w milczeniu, całymi latami. Nie wstydźmy się szukać pomocy. Zareagujmy nim będzie za późno.

Na terenie powiatu leskiego podmioty i organizacje  realizujące zadania z zakresu poradnictwa dotyczącego problematyki przemocy w rodzinie to:
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku
ul. Rynek 1
38-600 Lesko

tel/fax. 13 493 90 95

e-mail: pcpr@powiat-leski.pl
 

Miejsko- Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko
e-mail: sekretariat@mgops.lesko.pl
Telefon: 13 469 66 51
 
 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "SOS" w Lesku
Tel: 13/ 4927252
Tel: 13/ 4927253
Tel. Kom. 663327000
sos2@powiat-leski.pl
sos@powiat-leski.pl


Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich Nasza Szansa
Adres do korespondencji
ul. Jana Pawła 18B  38-600 Lesko

Tel: 13 492 72 59
 601-556-455
e-mail: skbnaszaszansa@gmail.com


Koordynatorem procedury „Niebieskiej Karty” w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku jest asp.szt. Grzegorz Orynicz, Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Lesku, tel. 47 8292 367/ fax 47 8292 319. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji należy dzwonić na numer alarmowy 112.

Przypominamy, że na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znajduje się aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.

 

Powrót na górę strony