Wydarzenia

Informacja o planowanych ćwiczeniach

Data publikacji 19.09.2022

Uprzejmie informujmy, że w dniach 26-27 września br., na terenie powiatu leskiego odbywać się będą ćwiczenia dowódczo- sztabowe „Solina 2022”, mające na celu doskonalenie umiejętności służb i ich reakcji na sytuacje kryzysowe.

W pierwszym dniu (poniedziałek) około godz. 11 na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku odbędą się ćwiczenia według scenariusza „zdarzenie o charakterze terrorystycznym”. Drugiego dnia (wtorek) podobne ćwiczenia odbywać się będą w miejscowości Solina. Do udziału w ćwiczeniach zaangażowanych jest wiele służb, m.in.: Policja w tym CBŚP, Główny Inspektorat Służby Więziennej, Straż Pożarna, GOPR, WOPR, STORAT, Straż Rybacka, Straż Leśna, służby ratownicze i medyczne, powiatowe i gminne zespoły zarządzania kryzysowego oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

W związku z powyższym informujemy, że sygnały alarmowe użyte we wskazanych miejscach 26 i 27 września będą miały charakter ćwiczebny.

 

Powrót na górę strony