Wydarzenia

„Solina 2022” - ćwiczenia służb

Data publikacji 28.09.2022

Komenda Powiatowa Policji w Lesku była organizatorem ćwiczeń, jakie odbyły się na terenie powiatu leskiego. Ich celem było przygotowanie do podejmowania działań i wspólnego reagowania na wypadek sytuacji kryzysowych. Do udziału w ćwiczeniach zaproszonych zostało wiele służb współpracujących na co dzień z Policją.

Przez trzy dni, lescy policjanci, którzy byli organizatorami tego przedsięwzięcia, funkcjonariusze z wydziału prewencji komendy wojewódzkiej, oddziału prewencji Policji, CBŚP oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, wspólnie ze służbami, z którymi na co dzień współpracują, uczestniczyli w ćwiczeniach pn. „Solina 2022”. Trzydniowe ćwiczenia miały na celu m.in.: sprawdzenie sprawności systemu obiegu informacji pomiędzy służbami w sytuacji zagrożenia oraz czasów ich reakcji na zdarzenia kryzysowe, zgranie działań jednostek Policji i administracji publicznej, w trakcie działań związanych z zakłóceniem bezpieczeństwa publicznego. Kolejnym celem było minimalizowanie zagrożeń pośrednich, doskonalenie współpracy podmiotów systemu zarządzania kryzysowego oraz sprawdzenie procedur ujętych w planach zarządzania kryzysowego.

W poniedziałek, ćwiczenia odbywały się na terenie jednej z leskich szkół ponadpodstawowych. Scenariusz zakładał sytuację kryzysową związaną z aktami terroru - „aktywny strzelec”, sytuacja zakładnicza oraz potencjalne zagrożenie bombowe. We wtorek, ćwiczenia przeniosły się na teren gmin Olszanica i Solina - w tym również na Jezioro Solińskie. Tego dnia scenariusz przewidywał m.in. ucieczkę więźniów, kradzież broni, uprowadzenie statku pasażerskiego oraz akcję poszukiwawczo-ratowniczą na wodzie i na terenach przywodnych. Ostatni dzień poświęcony był współpracy służb w przeciwdziałaniu atakom terroru i handlu ludźmi.  

Funkcjonariusze mieli także okazję doskonalić swoje umiejętności strzeleckie na nowoczesnej strzelnicy Komendy Powiatowej Policji w Lesku i utrwalić algorytmy postępowania podczas zajęć teoretycznych.

W trzydniowych ćwiczeniach, oprócz policjantów, wzięło udział także wiele służb na co dzień współpracujących z Policją  m.in.: Straż Pożarna, Główny Inspektorat Służby Więziennej, GOPR, WOPR, STORAT, Straż Rybacka, Straż Leśna, służby ratownicze i medyczne, powiatowe i gminne zespoły zarządzania kryzysowego, uczniowie klas mundurowych z Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

 • obserwatorzy ćwiczeń w pierwszym dniu, pod szkołą na terenie której się odbywają
 • rozpoczęcie ćwiczeń na strzelnicy KPP w Lesku
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń na Jeziorze Solińskim w Polańczyku
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń na Jeziorze Solińskim w Polańczyku
 • Policjanci podczas ćwiczeń w Polańczyku nad Jeziorem Solińskim
 • Policjanci podczas ćwiczeń na Jeziorze Solińskim w Polańczyku
 • Policjanci podczas ćwiczeń na Jeziorze Solińskim w Polańczyku
 • Policjanci podczas ćwiczeń na Jeziorze Solińskim w Polańczyku
 • Policjanci podczas ćwiczeń na Jeziorze Solińskim w Polańczyku
 • Policjanci podczas ćwiczeń na Jeziorze Solińskim w Polańczyku
 • Policjanci podczas ćwiczeń na Jeziorze Solińskim w Polańczyku

Film Solina 2022 - film

Opis filmu: Film wideo. Deskrypcja filmu w załączniku do artykułu.

Pobierz plik Solina 2022 - film (format mp4 - rozmiar 29.51 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony