Wydarzenia

Służby podsumowały ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Solina 2022”

Data publikacji 09.11.2022

Służby biorące udział we wspólnych ćwiczeniach pn. "Solina 22", jakie odbyły się we wrześniu na terenie powiatu leskiego, wczoraj wzięły udział w ich podsumowaniu i ocenie. Celem ćwiczeń było przygotowanie do podejmowania działań i wspólnego reagowania na wypadek sytuacji kryzysowych. Wypracowane wspólnie wnioski zostaną wykorzystane podczas kolejnych tego typu przedsięwzięć.

W dniach 26-28 września br. lescy policjanci, którzy byli organizatorami tego przedsięwzięcia, funkcjonariusze z wydziału prewencji komendy wojewódzkiej, oddziału prewencji Policji, CBŚP oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, wspólnie z służbami, z którymi na co dzień współpracują, uczestniczyli w ćwiczeniach pn. „Solina 2022”. Trzydniowe ćwiczenia miały na celu m.in.: sprawdzenie systemu obiegu informacji pomiędzy służbami w sytuacji zagrożenia oraz czasów ich reakcji na zdarzenia kryzysowe, zgranie działań jednostek Policji i administracji publicznej w trakcie działań związanych z zakłóceniem bezpieczeństwa publicznego. Kolejnym celem było minimalizowanie zagrożeń pośrednich, doskonalenie współpracy podmiotów systemu zarządzania kryzysowego oraz sprawdzenie procedur ujętych w planach.

Wczoraj, w sali narad budynku leskiego starostwa, oprócz policjantów, spotkali się również przedstawiciele wielu służb, które na co dzień współpracują z Policją  m.in.: Straży Pożarnej, Głównego Inspektoratu Służby Więziennej, GOPR-u, WOPR-u, STORAT-u, Straży Granicznej, Straży Leśnej, służb ratowniczych i medycznych, powiatowych i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Lesku podinsp. Grzegorz Koczera, który był gospodarzem ćwiczeń. Podsumowanie przygotowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie przedstawił podinsp. Robert Czerniawski, który pozytywnie ocenił przygotowanie i przebieg całego przedsięwzięcia. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach zgodnie mówili o dalszej potrzebie współpracy reprezentowanych przez siebie instytucji, a także konieczności wspólnych szkoleń.

Powrót na górę strony