Wydarzenia

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku

Data publikacji 28.02.2008

Coroczna odprawa podsumowująca pracę leskiej Komendy Powiatowej Policji odbyła się 27 lutego 2008r w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lesku. Jej tematem były również zadania na rok bieżący i modernizacja Policji....

Coroczna odprawa podsumowująca pracę  leskiej Komendy Powiatowej Policji  odbyła się 27 lutego 2008r w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lesku. Jej tematem były  również zadania na rok bieżący i modernizacja Policji. Odprawie rocznej przewodniczył  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Jan Zając.  W czasie odprawy Komendant Powiatowy Policji w Lesku nadkomisarz Krzysztof Madej przedstawił sprawozdanie z realizacji założeń w 2007 roku oraz omówił planowane przedsięwzięcia na rok bieżący. Zwrócił uwagę, że osiągnięte efekty to wynik zaangażowania policjantów i pracowników, jak też udanego współdziałania z partnerami i samorządami lokalnymi. I Zastępca Komendanta podinspektor Wiesław Korczykowski oraz Naczelnicy Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego i Sekcji Kryminalnej pokrótce omówili statystyki dotyczące pracy prewencyjnej, dochodzeniowej i kryminalnej. Przedstawili plan zadań na bieżący rok omawiając  priorytety działania, a w szczególności dotyczące: rzeczywistej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, podniesienia skuteczności i profesjonalizmu działania policji poprzez usprawnienie zarządzania zasobami i informacją, poprawy wizerunku policji i wzrost zaufania społecznego. Inspektor Jan Zając  w swoim wystąpieniu wysoko ocenił poziom pracy leskiej jednostki, podziękował za zaangażowanie i zaapelował o szczególną dbałość w służbie społeczeństwu. Zwrócił uwagę na nowe wyzwania stojące przed Policją, m.in. podniesienie efektywności w zwalczaniu przestępczości o charakterze lokalnym i międzynarodowym. Zapowiedział wspieranie leskiej komendy w zakresie inwestycyjno-logistycznym jak również na innych płaszczyznach.  W trakcie narady z przedstawicielami samorządów lokalnych omówiony został istotny problem, z jakim od lat zmaga się leska policja. Jest to brak odpowiedniego zaplecza lokalowego. Przedstawiciele władz samorządowych zadeklarowali pomoc przy budowie nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Lesku.    
Powrót na górę strony