Wydarzenia

Konferencja na temat bezpieczeństwa w powiecie leskim

Data publikacji 23.06.2008

Dzisiaj w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lesku odbyła się konferencja zorganizowana z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Lesku poświęcona aspektom wdrażania rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych...

Dzisiaj w Sali Konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Lesku odbyła się konferencja zorganizowana z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Lesku poświęcona aspektom wdrażania rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. W konferencji obok przedstawicieli leskiej Policji na czele z komendantem nadkom. Krzysztofem Madejem, I z-cą komendanta podinsp. Wiesławem Korczykowskim udział wzięli starosta leski Marek Scelina, wiceburmistrz Leska Barbara Krasulak, Prokurator Rejonowy Zygmunt Słabik oraz reprezentanci gmin powiatu leskiego. Uczestnikom podczas prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Ogniwo Ruchu Drogowego ukazano analizę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz głównych jego zagrożeń. Przedstawiono także sprawozdanie z dotychczasowej pracy Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w zakresie prowadzonej profilaktyki zapobiegawczej dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz założenia zaplanowane do realizacji w najbliższej przyszłości. Omówiono główne  cele i planowane sposoby realizacji nowego  programu prewencyjnego „Przyjazne środowisko lokalne”. Zwrócono uwagę na szczególna rolę prowadzenia działań profilaktycznych i kontrolnych podczas realizacji programu jak również na właściwe i rzeczowe zaangażowanie podmiotów uczestniczących w realizacji programu prewencyjnego.FOTO: KPP LESKO
Powrót na górę strony