Ćwiczenia ratownicze na terenie powiatu - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Ćwiczenia ratownicze na terenie powiatu

Data publikacji 22.09.2008

W dniu 18 i 19 września 2008 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Lesku zorganizował na terenie powiatu kompleksowe ćwiczenia w zakresie kierowania i koordynowania działań ratowniczych wobec...

W dniu 18 i 19 września 2008 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Lesku zorganizował na terenie powiatu kompleksowe ćwiczenia w zakresie kierowania i koordynowania działań ratowniczych wobec ewentualnego wystąpienia katastrofy naturalnej i innych zagrożeń ludzi i środowiska .Działania prowadzone były we współpracy z organami administracji samorządowej gmin oraz powiatowymi służbami ,inspekcjami i strażami. Jednym z ćwiczeń było znalezienie podejrzanej paczki w szkole w Mchawie z której wystawały przewody .Spowodowało to wkroczenie do działań policjantów grupy rozpoznania sapersko -minerskiego KPP Lesko. Ewakuacja osób z pomieszczeń szkoły, przeszukanie, zapewnienie pomocy psychologicznej i medycznej oraz zabezpieczenie znalezionego przedmiotu to efekt działań przeprowadzonych przez policjantów. Kolejnym zadaniem było udzielenie pomocy osobom uwięzionym na ścianie urwiska co spowodowało wkroczenie do akcji ratowniczej specjalistycznych służb ratownictwa górskiego bieszczadzkiej grupy GOPR . Intensywne opady deszczu spowodowały znaczne podniesienie stanu wody na rzece San w wyniku czego wystąpiły lokalne podtopienia , takie założenie było kolejnym etapem działań .Ewakuacja droga wodną mieszkańców jednego z domów w m. Postołów gm. Lesko , to zadanie wykonali ratownicy Obrony Cywilnej . Na zakończenie ćwiczeń przeprowadzono działania w m. Polańczyk gdzie w wyniku przewrócenia cysterny nastąpił wyciek oleju napędowego .Ta akcja ratownicza mająca na celu likwidacje skutków skażenia terenu została przeprowadzona przez strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lesku . Ćwiczenia przeprowadzone według opisanych założeń pokazały , że właściwe przygotowanie osób biorących udział w zapobieganiu i likwidacji zagrożeń kryzysowych jest podstawą prawidłowej realizacji zadań . Pozwoliły też na doskonalenie wspólnych umiejętności ratowniczych służb Policji , Straży Pożarnej , GOPR-u i Obrony Cywilnej.  FOTO: KPP LESKO