Wydarzenia

Podsumowanie rocznej pracy leskich policjantów

Data publikacji 31.01.2009

Odprawa roczna z udziałem członków kierownictwa służbowego, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucji współpracujących z Policją, była okazją do podsumowania efektów pracy leskich policjantów w roku 2008. W naradzie uczestniczył Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Jan Zając.

Odprawa roczna z udziałem członków kierownictwa służbowego, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucji współpracujących z Policją, była okazją do podsumowania efektów pracy leskich policjantów w roku 2008. W naradzie  uczestniczył Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Jan Zając.

 

Spotkanie otworzył komendant powiatowy, nadkomisarz Krzysztof Madej, który przedstawił m.in. ogólne dane statystyczne, dotyczące przestępczości na terenie powiatu oraz wskaźniki wykrywalności w poszczególnych kategoriach przestępstw. Pan komendant omówił również najważniejsze wydarzenia z ubiegłego roku, dokonane i planowane zmiany organizacyjne oraz swoje oczekiwania i priorytety w pracy na rok 2009.

 
Informację tę poszerzył zastępca komendanta, podinspektor Wiesław Korczykowski , oraz aspiranci Jacek Pączek oraz Paweł Rysz omawiając szczegółowo pracę odpowiednio służby prewencji i ruchu drogowego oraz służby kryminalnej.

W trakcie narady głos zabierali także zaproszeni goście, którzy w  swoich wystąpieniach  dziękowali wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za współpracę, podkreślając wysoką ocenę pracy leskiej  Policji w społeczeństwie.
 

Naradę podsumował inspektor Jan Zając, przedstawiając ocenę pracy naszej jednostki przez kierownictwo służbowe komendy wojewódzkiej. W związku z trudną sytuacja budżetową, polecił również racjonalnie gospodarować przyznanymi środkami finansowymi.
 

Powrót na górę strony