Wydarzenia

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 23.02.2009

Wczoraj, obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Rozpoczął on Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, który potrwa do soboty, 28 lutego.

Wczoraj, obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Rozpoczął on Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, który potrwa do soboty, 28 lutego. Często to policjanci jako pierwsi mają kontakt z pokrzywdzonymi. Ochrona praw ofiar przestępstw i pomoc pokrzywdzonym, to ważne zadanie policyjnej służby.

Jak zapobiegać przemocy i pomagać ofiarom?”. Podstawowym celem akcji jest poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym, a także o podmiotach, które mogą im udzielić pomocy i wsparcia. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w całym kraju udzielać będą w siedzibach sądów i prokuratur bezpłatnych informacji o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach. W akcji wezmą również udział policjanci.
 

W Komendzie Powiatowej Policji w Lesku można uzyskać pomoc prawną od policjantów Sekcji Kryminalnej. Będą oni dyżurować codziennie, od godz. 8.00 do godz. 22.00 wg ustalonego grafiku dyżurów.
 

Powrót na górę strony