Wydarzenia

Współpraca samorządu z leską Policją

Data publikacji 20.07.2009

Podsumowując półroczną pracę leskiej Policji wspomnieć chcemy o istotnym zaangażowaniu lokalnych samorządów na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podsumowując półroczną pracę leskiej Policji wspomnieć chcemy o istotnym zaangażowaniu lokalnych samorządów na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na okres lipca i sierpnia, tj. pełni sezonu turystyczno-wypoczynkowego do służby na terenie powiatu leskiego zostało skierowanych 12 funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji z Rzeszowa. Na terenie gminy Solina dzięki wsparciu samorządu utworzono Sezonowy Posterunek Policji w którym pełni służbę 8 policjantów. Urząd Gminy Solina przekazał na ten cel kwotę 16 tys. zł. Urzędy Gmin Baligród i Cisna również  przekazały środki finansowe, co umożliwiło wzmocnienie stanu osobowego funkcjonariuszy na terenie tych gmin - do służby w sezonie letnim do Cisnej i Baligrodu zostało skierowanych po dwóch policjantów OPP.

Ze środków samorządowych w pierwszym półroczu tego roku Policja uzyskała pomoc przy remontach obiektów Rewirów Dzielnicowych w Polańczyku i Baligrodzie.

Urząd Miasta i Gminy w Lesku zakupił i przekazał w użytkowanie Policji nowy rejestrator i monitor dzięki którym leski monitoring działa o wiele lepiej . Planowany jest zakup kolejnych kamer które zostaną włączone w sieć monitoringu .        

  • Wyremontowany budynek Rewiru Dzielnicowych w Baligrodzie
Powrót na górę strony