„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”- debata społeczna w Olszanicy - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”- debata społeczna w Olszanicy

Data publikacji 21.10.2019

Lescy policjanci oraz mieszkańcy gminy Olszanica wzięli udział w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Mieszkańcy wspólnie z funkcjonariuszami rozmawiali o sposobach walki z zagrożeniami dotykającymi seniorów.

Debata społeczna odbyła się w miniony czwartek, w Domu Ludowym w Olszanicy. W roli prelegentów wystąpili: nadkom. Marek Ożóg, ekspert Wydziału Kryminalnego, który omówił rodzaje najczęściej popełnianych oszustw, powołując się na przypadki, które miały miejsce w powiecie leskim. Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Lesku, asp.szt. Katarzyna Fechner w swoim wystąpieniu również poruszyła wspomnianą wyżej kwestię oraz przedstawiła szereg instytucji, w których osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą szukać pomocy. Dzielnicowa sierż. szt. Natalia Brzozowska przypomniała o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozdając uczestnikom debaty odblaski.

Celem spotkania była wymiana informacji dotyczących problemów i zagrożeń, z jakimi spotkać się mogą mieszkańcy gminy Olszanica. Na debacie poruszono kwestię związaną z wykorzystywaniem przez Policję nowoczesnych możliwości komunikowania się z mieszkańcami, między innymi poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także roli dzielnicowego w kontaktach z mieszkańcami. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób można nanieść zagrożenie na mapę oraz w jaki sposób Policja weryfikuje zamieszczone na mapie zagrożenia. Rozmawiano o programie "Dzielnicowy bliżej nas" oraz aplikacji "Moja komenda". Na koniec spotkania uczestnicy zgłaszali swoje wnioski, zaangażowali się również we wspólną dyskusję.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w debacie.