O bezpieczeństwie na drogach w Szkole Podstawowej w Piskorowicach - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Wydarzenia

O bezpieczeństwie na drogach w Szkole Podstawowej w Piskorowicach

Data publikacji 25.09.2020

Słaba widoczność spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i wcześnie zapadający zmrok, powoduje że piesi na drodze są mało widoczni dla kierujących. O tym, jak ważne jest korzystanie z elementów odblaskowych przez pieszych uczestników ruchu drogowego, mówili wczoraj leżajscy policjanci na spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej w Piskorowicach. Spotkanie zorganizowano w ramach tegorocznej 4 edycji akcji informacyjno-edukacyjnej ”Świeć przykładem - Bądź widoczny”. Było ono początkiem rajdu rowerowego zorganizowanego dla dzieci przez Szkołę Podstawową w Piskorowicach pod hasłem „Prowadź zdrowy i bezpieczny styl życia” .

O tym, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy jest ciemno i panuje zła widoczność, mówili wczoraj policjanci, na spotkaniu z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Piskorowicach. Funkcjonariusze informowali jak właściwie należy poruszać się po drogach, szczególnie w ruchu pieszym i rowerowym. Wskazywali że pieszy i rowerzysta, który jest słabo widoczny na drodze, łatwiej może zostać potrącony przez samochód. Przypominali, że zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, są obowiązani używać elementów odblaskowych, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Policjanci zachęcali jednak do noszenia elementów odblaskowych także w terenie zabudowanym. Przekazane informacje były o tyle ważne i istotne, gdyż szkoła zorganizowała dla dzieci rajd rowerowy, na blisko 30 kilometrowej trasie. Spotkanie nawiązywało do tegorocznej 4 edycji akcji "Świeć przykładem - Bądź widoczny".

Oprócz ważnych elementów odblaskowych, funkcjonariusze poruszyli również zagadnienia związane z zagrożeniami wynikającymi z zażywania narkotyków i substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy i ich wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”, funkcjonariusze prowadzili, warsztaty i rozmowy nawiązujące do zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychotropowych. Uczestnicy mieli możliwość założenia narkogogli i alkogogli - specjalistycznych okularów, które dały im możliwość zobrazowania wpływu alkoholu i narkotyków na ludzki organizm.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał od policjantów elementy odblaskowe.

  • Zdjęcie kolorowe. Umundurowana policjantka ruchu drogowego przekazuje dziecku  element odblaskowy.
  • Zdjęcie kolorowe . Umundurowana policjanta ruchu drogowego przekazuje dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Piskorowicach opaski odblaskowe. Dzieci  stoją z rowerami na palcu szkolnym.
  • Zdjęcie kolorowe na nim dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piskorowicach , którzy kolejno mają możliwość założenia  narkogogli i alkogogli - specjalistycznych okularów, dające  możliwość zobrazowania wpływu alkoholu i narkotyków na ludzki organizm. W śród uczestników stoi również umundurowany policjant z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.
Powrót na górę strony