Komunikaty

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022

Data publikacji 05.08.2022

Realizując zadania zawarte w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu mieleckiego.

Przypominamy, że osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie jak również sprawcy przemocy mogą uzyskać pomoc w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu. Pomoc prowadzona jest m.in. w formie konsultacji indywidualnych dla osób doznających przemocy, grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, pracy środowiskowej i monitoringu rodzin dotkniętych problemem przemocy oraz konsultacji terapeutycznych.
 
Jednocześnie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Mielcu jest na terenie powiatu mieleckiego jedynym podmiotem realizującym oddziaływania w formie programu korekcyjno - edukacyjnego. Ponadto w PCPR realizowane są także całoroczne konsultacje indywidualne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Bliższych informacji nt. programu można uzyskać w tej placówce:
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mielcu

ul. Żeromskiego 34
39-300 Mielec
tel. (17) 78 00 470
fax: (17) 78 00 473
e-mail: pcpr@powiat-mielecki.pl
 
Aktualny wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Powrót na górę strony