Komunikaty

Wykaz jednostek udzielających wsparcia potrzebującym

Data publikacji 09.08.2018

Przypominamy, że na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znajduje się aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.

Szczegółowe informacje dotyczące informatora można znaleźć tutaj.

W informatorze znajduje się:

1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej;
3. Wykaz punktów konsultacyjnych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
5. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
6. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;
7. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe;

W Mielcu podmiotem realizującym programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest:
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu
przy ul. Żeromskiego 34,  nr tel. 017 78 00 470,

 

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu
przy ul. Wyszyńskiego 16, nr tel. 017 78 00 505

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
przy ul. Łukasiewicza 1C, nr tel. 017 58 35 556

Powrót na górę strony