Wydarzenia

Mieleccy policjanci zapraszają do udziału w konkursie "Bezpieczne Wakacje 2020"

Data publikacji 23.06.2020

W ramach działań z zakresu profilaktyki społecznej ukierunkowanej na przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Podkarpacia, Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie po raz kolejny wdrażają do realizacji w bieżącym roku wojewódzki konkurs prac plastycznych dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczne wakacje 2020” oraz X edycję wojewódzkiego konkursu dla młodzieży na profilaktyczny spot filmowy.

W ramach działań z zakresu profilaktyki społecznej ukierunkowanej na przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży z terenu Podkarpacia, Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wdrażają do realizacji XIV edycję wojewódzkiego konkurs prac plastycznych dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczne wakacje 2020” oraz X edycję wojewódzkiego konkursu dla młodzieży na profilaktyczny spot filmowy.

Konkurs na profilaktyczny spot filmowy prowadzony będzie wyłącznie na szczeblu wojewódzkim tzn. że szkoły, które przystąpią do konkursu będą przesyłały, w terminie do 9 października 2020 roku gotowe spoty filmowe bezpośrednio do Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie. Powołana na szczeblu wojewódzkim międzyinstytucjonalna komisja dokona oceny nadesłanych prac oraz wyłoni laureatów konkursu. Powyższy konkurs jest adresowany do uczniów szkół w wieku 10 – 15 lat.

Realizacja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczne wakacje 2020”, będzie miała nieco odmienny charakter. Szkoły, które do niego przystąpią będą przesyłały prace plastyczne w terminie do 9 października 2020 roku do Komendy Powiatowej Policji w Mielcu przy ulicy Wyspiańskiego 8.

Powołana przez policjantów zajmujących się profilaktyką społeczną KPP w Mielecu, międzyinstytucjonalna komisja, wyłoni najlepsze prace w trzech kategoriach wiekowych, tj. 6 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat. Prace te będą przesłane do 30 października br. do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie gdzie zostaną wyłonieni laureaci konkursu.
 
Dla szerszego zainteresowania i zachęcenia do udziału w wojewódzkim konkursie prac plastycznych informujemy, że tuż po rozstrzygnięciu konkursu na szczeblu powiatowym, przed wysłaniem prac do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, w Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu odbędzie się wręczenie nagród dla autorów prac, które zostały wyłonione przez komisję powołaną na szczeblu powiatowym. Spotkanie planowane jest w terminie od 19 – 23 października br.

W przypadku zainteresowania szkoły udziałem w przedmiotowych konkursach, informuję o możliwości zapoznania się z treścią regulaminów konkursowych na stronie internetowej podkarpackiej Policji, oraz zapoznania się z informacją Komendy Wojewódzkiej Policji dotyczącej XIV edycji konkursu dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Bezpieczne Wakacje 2020".

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Powrót na górę strony