Wydarzenia

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Realizując zadania zawarte w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu przeworskiego.

Przypominamy, że osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie, jak również sprawcy przemocy, mogą uzyskać pomoc w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku. Pomoc prowadzona jest m.in. w formie konsultacji indywidualnych dla osób doznających przemocy, grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, pracy środowiskowej i monitoringu rodzin dotkniętych problemem przemocy oraz konsultacji terapeutycznych.

Koordynatorem procedury „Niebieskie Karty” w Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku jest  asp.sztab Daniel Pels Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Przeworsku  tel. 47 82 43 353. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji należy dzwonić na numer alarmowy 112.
Bliższych informacji nt. programu można uzyskać w tej placówce:
 
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
37-200 Przeworsk
ul. Lwowska 16
tel. 16 649 09 10

Aktualny wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie    

 

Powrót na górę strony