Wydarzenia

Przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy

Data publikacji 10.08.2018

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opracował aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.

W przygotowanym informatorze znajduje się:
 
1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej;
3. Wykaz punktów konsultacyjnych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
5. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
6. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;
7. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe;
 
Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
 
W Przeworsku podmiotem realizującym programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku przy ul. Lwowskiej 16, Tel. 016-671-85-94, 516-061-701 , e-mail: kontakt@sow-korytniki.pl.

Grupa "WSPARCIE" dla osob dotkniętych przemocą. Kontakt do realizatora - Certyfikowany Specjalista w zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie: Agnieszka Puchalska 606 905 882.

Powrót na górę strony