Struktura

Data publikacji 17.10.2008

Struktura Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach

 
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W ROPCZYCACH

 

Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach insp. Wojciech Rak

 

INSP.  WOJCIECH RAK

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ROPCZYCACH
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W PONIEDZIAŁKI, W GODZINACH 14:30-16:30

 
 
SEKRETARIAT

tel. miejski 47 82 24 305
 

 

 I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI 
W ROPCZYCACH

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach podinsp. Roman Zawiślak

PODINSP. ROMAN  ZAWIŚLAK

 

 

OFICER PRASOWY


 MŁ. ASP. WOJCIECH TOBIASZ

tel. miejski 47 82 24 316

tel. komórkowy 510 997 602

e-mail: wojciech.tobiasz@rz.policja.gov.pl

W przypadku nieobecności oficera prasowego zastępstwo pełni mł. asp. Rafał Kozub

 

DYŻURNI
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ROPCZYCACH
 
tel. miejski 47 82 24 310

 

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

 

NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO
 
PODINSP. KRZYSZTOF TYLEC
 
tel. miejski 47 82 24 320

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

PODKOM. IRENEUSZ SMOLAK

tel. miejski 47 82 24 330

 

 WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

 

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI I RD
 
 KOM. ARKADIUSZ MAZURKIEWICZ
 
tel. miejski 47 82 24 340
 
 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI i RD
 
ASP. SZT.  ANDRZEJ FERET
 
tel. miejski 47 82 24 355
 
 
 
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI i RD
 
  KOM. ANNA MALINOWSKA
 
tel. miejski 47 82 24 350

 

 

REWIR  DZIELNICOWYCH  KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
 W  ROPCZYCACH
 

KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W ROPCZYCACH
 
ASP. SZTAB.  ŁUKASZ PIETRUCHA

tel. miejski 47 82 24 359

 
KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH DZIELNICOWYCH
W PONIEDZIAŁKI, W GODZINACH 10:00-14:00

 

KOMISARIAT POLICJI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
 
KOM. DARIUSZ KWAŚNIAK

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W SĘDZISZOWIE MŁP.
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W PONIEDZIAŁKI, W GODZINACH 14:30-16:30

 

tel. miejski 47 82 24 520

 

Zastępca KOMENDANTa KOMISARIATU POLICJI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
podkom. aNDRZEJ WOJTON
 
 
 
 
Powrót na górę strony