Struktura

Data publikacji 17.10.2008

Struktura Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach

PODINSPEKTOR ROMAN ZAWIŚLAK

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ROPCZYCACH

Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Od 16.10.2012 r. Komendant Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim
 • Od 15.06.2016 r. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach
 • Od 16.01.2023 r. Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

 

podinspektor waldemar jędrzejewski

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ROPCZYCACH

Służbę w Policji pełni od 1993 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Politechniki Radomskiej.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie,
 • Komendant Komisariatu Policji w Rzeszów - Śródmieście,
 • Komendant Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim,
 • od 08.02.2023 r. p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach
 • od 17.04.2023 r. – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant


 

 

    W sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy Policji
przyjmuje strony w każdy wtorek w godz. 14.00 - 16.00

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:
ropczyce@rz.policja.gov.pl

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej).

 

WYKAZ TELEFONÓW

 

SEKRETARIAT

KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ROPCZYCACH

tel. miejski 47 822 43 05

fax 47 822 43 09

 
OFICER PRASOWY


 MŁ. ASP. WOJCIECH TOBIASZ

tel. miejski 47 82 24 316

tel. komórkowy 510 997 602

e-mail: wojciech.tobiasz@rz.policja.gov.pl

W przypadku nieobecności oficera prasowego zastępstwo pełni mł. asp. Rafał Kozub

 

DYŻURNI
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ROPCZYCACH
 
tel. miejski 47 82 24 310

 

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

 

NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO
 

 

PODINSP. KRZYSZTOF TYLEC
 
tel. miejski 47 82 24 320

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

PODKOM. IRENEUSZ SMOLAK

tel. miejski 47 82 24 330

 

 WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

 

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI I RD
 
 NADKOM. ARKADIUSZ MAZURKIEWICZ
 
tel. miejski 47 82 24 340
 
 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI i RD
 
NADKOM. SEBASTIAN JAKUBEK
 
tel. miejski 47 82 24 355
 
 
 
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI i RD
 
PODKOM. DAMIAN SZPARA
 
tel. miejski 47 82 24 350

 

KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W ROPCZYCACH
 
ASP. SZTAB.  ŁUKASZ PIETRUCHA

tel. miejski 47 82 24 359

 
KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH DZIELNICOWYCH
W PONIEDZIAŁKI, W GODZINACH 10:00-14:00

 

KOMISARIAT POLICJI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM 

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
 
NADKOM. DARIUSZ KWAŚNIAK

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W SĘDZISZOWIE MŁP.
PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W KAŻDY WTOREK W GODZINACH 14:00-16:00

 

tel. miejski 47 82 24 520

 

Zastępca KOMENDANTa KOMISARIATU POLICJI
W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
podkom. aNDRZEJ WOJTON
 
 
 
 
Powrót na górę strony