Wydarzenia

Zmiana organizacji ruchu w powiecie ropczycko - sędziszowskim

Data publikacji 26.10.2022

Dzień Wszystkich Świętych, to czas policyjnych działań, ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa, w szczególności w ruchu drogowym. W tym czasie na drogach powiatu ropczycko–sędziszowskiego należy spodziewać się wzmożonego ruchu pojazdów, dlatego też zwracamy się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach cmentarzy w okresie poprzedzającym jak i w czasie samego dnia Wszystkich Świętych.

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to okres, w którym obserwujemy wzmożony ruch kołowy i pieszy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach, służbę w tym czasie będzie pełnić więcej funkcjonariuszy, w szczególności w rejonach cmentarzy, kościołów oraz głównych szlaków komunikacyjnych. Policjanci będą czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących w drodze na cmentarze i podczas powrotów do domu.

W tym czasie funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na:

  • Eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących

  • Właściwe używanie świateł zewnętrznych pojazdów.

1 listopada na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego planowane są zmiany w organizacji ruchu:

  • W Ropczycach na dwukierunkowej ul. Piłsudskiego, ruch odbywać się będzie w jednym kierunku, od ul. Wyszyńskiego do ul. Konarskiego.

  • W miejscowości Lubzina, prosimy nie parkować na poboczu drogi krajowej nr 94, w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1287R relacji Lubzina - Paszczyna.

  • W miejscowości Góra Ropczycka - wjazd na parking cmentarny będzie możliwy od drogi powiatowej nr 1342 relacji Sędziszów Młp. - Zagorzyce, następnie drogą gminną wzdłuż cmentarza, której nastąpi przekształcenie w drogę jednokierunkową. Wyjazd poprowadzony będzie przez park „Buczyna” ul. Parkową do drogi powiatowej nr 1342.

  • W miejscowości Nockowa - dojazd do cmentarza od strony kościoła drogą gminną relacji Nockowa – Olimpów, która na odcinku wzdłuż cmentarza zostanie przekształcona w drogę jednokierunkową. Wyjazd w kierunku Szkoły Podstawowej w Nockowej do drogi powiatowej nr 1338 oraz wytwórni parkietów do drogi powiatowej nr 1337. Zakaz wjazdu na drogę gminną od skrzyżowania w miejscowości Wiercany- droga na Będzienicę i Nockową.

  • W Sędziszowie Małopolskim w dniach od 31 października od godz. popołudniowych do 1 listopada - w drogi jednokierunkowe zmienią się ul. Maciąga i Kapucyńska. Wjazd zostanie zorganizowany od ul. Jana Pawła II, natomiast wyjazd będzie na Al. 1000-lecia

  • W Sędziszowie Małopolskim, Ropczycach, Górze Ropczyckiej, Nockowej i Lubzinie w rejonie cmentarzy działania policjantów w celu zapewnienia płynności i bezpieczeństwa ruchu wspierane będą przez członków Jednostki Strzeleckiej z Sędziszowa Małopolskiego. 

Prosimy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do sygnałów i poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem. Pamiętajmy także, aby na cmentarz nie zabierać ze sobą większych kwot pieniędzy, niż potrzebujemy. Zwracajmy także uwagę na sposób przechowywania dokumentów, kluczy oraz przedmiotów wartościowych, aby nie stały się łupem przestępców. Przed wyjazdem nie zapomnijmy także zamknąć domów i mieszkań.

 

  • Belka policyjna na dachu radiowozu
Powrót na górę strony