Wydarzenia

Przemoc w rodzinie – gdzie szukać pomocy

Data publikacji 06.08.2018

Realizując zadania zawarte w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020'', uaktualniony został wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Poniżej zamieszczamy bazy teleadresowe przedmiotowych instytucji.

INFORMACJA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, tel. /17/ 2227576, email: propsed@rzeszów.uw.gow.pl 
  •  Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ropczycach                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ul. Konopnickiej 3 39-100 Ropczyce, tel./faks: 17 22 12 566 e-mail:  poik@pcpr-ropczyce.pl                                          
  • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lubzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           39-102 Lubzina 47, tel. /17/ 2212566, email: poik@pcpr-ropczyce.pl
  • Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ul. Piłsudskiego 22, 39-100 Ropczyce, tel. /17/ 2210310, tel. alarmowy 997 lub 112
  • Prokuratura Rejonowa w Ropczycach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ul. Sienkiewicza 1, 39-100 Ropczyce, tel. /17/ 2218518

WYKAZ DANYCH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY

OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE

 

Wykaz_specjalistycznych_ośrodków_wsparcia_dla_ofiar_przemocy_w_rodzinie. pdf

 Wykaz_ośrodków_interwencji_kryzysowej. pdf

Wykaz_punktów_konsultacyjnych,_punktów_interwencji_kryzysowej_udzielających_pomocy_osobom_dotkniętym_przemocą w rodzinie 

Wykaz_podmiotów_realizujących_programy_oddziaływania_korekcyjno_-edukacyjnych_dla_osób_stosujących_przemoc_w_rodzinie

Wykaz_podmiotów_realizujących_programy_psychologiczno-terapeutyczne_dla_osób_stosujących_przemoc_w_rodzinie

Wykaz_organizacji_pozarządowych_udzielających_pomocy_osobom_dotkniętym_przemoc_w_rodzinie.pdf

Baza_danych_osób_nadzorujących_lub_koordynujących_realizację_działań_poszczególnych_służb  z_zakresu_
przeciwdziałania_przemocy_w_rodzinie. pdf

Rejestr_jednostek_specjalistycznego_poradnictwa_woj._podkarpackiego. pdf

Rejestr_placówek_udzielających_tymczasowego_schronienia_woj._podkarpackiego. pdf

 

Powrót na górę strony