Spotkanie online na temat bezpieczeństwa z rodzicami - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Wydarzenia

Spotkanie online na temat bezpieczeństwa z rodzicami

Data publikacji 29.04.2021

Policjantka, realizująca zadania z zakresu profilaktyki społecznej, rozmawiała z rodzicami o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Z uwagi na panującą epidemię i związane z nią ograniczenia, spotkanie odbyło się online. Głównym tematem rozmowy były cyberzagrożenia.

Sanoccy policjanci realizują program profilaktyczny pod nazwą „Cyberbezpieczni”. Adresatami przedsięwzięcia są małoletni, jako grupa szczególnie narażona na zagrożenia płynące z Internetu, ich opiekunowie oraz przedstawiciele instytucji zajmujący się edukacją i wychowaniem. Celem programu jest dostarczanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z sieci oraz konsekwencji zachowań niezgodnych z prawem, do których może dochodzić w przestrzeni wirtualnej.

Wczoraj w ramach współpracy ze szkołą, policjantka z zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii przeprowadziła spotkanie online z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku. Funkcjonariuszka omówiła zagadnienia dotyczące cyberprzemocy oraz cyberprzestępczości. Opowiedziała o rodzaju i skali zagrożeń, na które narażone są dzieci i młodzież w Internecie. Mówiła również o aktach agresji elektronicznej. Przypomniała, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna, a każde użycie komputera zostawia ślady.

Zapoznała również uczestników spotkania z prawidłowymi metodami zabezpieczania dowodów przestępczości internetowej, z wypracowaniem zasad współpracy policji i szkół w przypadku ujawnienia czynów karalnych związanych z przestępczością internetową. Szczególną uwagę poświęciła także na tematy związane z hejtem w Internecie, uzależnieniem od gier komputerowych oraz kwestię odpowiedzialności karnej nieletnich.

Powrót na górę strony