Wydarzenia

Dzień Wszystkich Świętych - organizacja ruchu w powiecie sanockim

Data publikacji 27.10.2022

Od najbliższego piątku policjanci rozpoczynają wzmożone działania "Znicz 2022”. Na terenie naszego powiatu, nad bezpieczeństwem i porządkiem na drogach, czuwać będą policjanci ruchu drogowego i prewencji. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie w tych dniach szczególnej ostrożności i zastosowanie się do znaków oraz poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy kierujących ruchem.

Od piątku 28 października, do środy 2 listopada, sanoccy mundurowi będą czuwać nad bezpieczeństwem odwiedzających groby swoich bliskich. Na drogach oraz w pobliżu cmentarzy, policjanci spodziewają się znacznego wzrostu natężenia ruchu. Część patroli pełnić będzie służbę w sposób dynamiczny, na bieżąco monitorując nasilenie ruchu i reagując na pojawiające się utrudnienia.

Podstawowym celem prowadzonych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu, zarówno pieszym, jak i zmotoryzowanym. Policjanci zwrócą szczególną uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości, stan trzeźwości kierujących oraz prawidłowe przewożenie pasażerów. Najważniejszym zadaniem policjantów będzie utrzymanie płynności ruchu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz głównych ciągach komunikacyjnych. W przypadkach pojawienia się znacznych utrudnień, funkcjonariusze drogówki podejmą ręczną regulację ruchem.

Ważne jest, aby nie jeździć na pamięć, zwracać uwagę na oznakowanie i stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów.

Poniżej informujemy o zmianach w organizacji ruchu oraz o miejscach, w których można parkować w okolicach cmentarzy usytuowanych na terenie powiatu sanockiego.

Cmentarz Centralny - główny cmentarz w Sanoku - usytuowany przy ulicach Rymanowskiej - Dmowskiego. Przy wjeździe na ul. Głogową od strony ul. Kiczury zostanie postawiony znak B-2 ,,zakaz wjazdu” i na ul. Głogowej od ul. Dąbrowieckiej zostanie ustawiony znak D-3 "droga jednokierunkowa”. Zarządca cmentarza utworzył miejsca parkingowe na ul. Dąbrowieckiej (pomiędzy cmentarzami). Dodatkowe miejsca parkingowe wyznaczone są wzdłuż ulic Kiczury, Matejki, Heweliusza - pojazdy będą mogły parkować po jednej stronie jezdni. W ciągu drogi wojewódzkiej W-886 zarządca nie planuje zmian w organizacji ruchu.

Cmentarz Północny (Posada) - usytuowany przy ulicy Lipińskiego w Sanoku - zarządca drogi nie wprowadza zmian organizacyjnych w ruchu. Miejsca parkingowe na terenie cmentarza. Dodatkowe miejsca parkingowe wyznaczone na poboczu wzdłuż ul. Lipińskiego po prawej stronie jadąc w kierunku Zagórza, od drogi wjazdowej do PGE do zatoczki autobusowej znajdującej się 50 m za cmentarzem, a także na ul. Wierzbowej i Cmentarnej.

Cmentarz Południowy - usytuowany przy ul. Konopnickiej w Sanoku - dojazd do cmentarza zgodny z zatwierdzoną organizacją ruchu. Parking znajduje się bezpośrednio przy cmentarzu.  

Cmentarz w Zagórzu - zarządca drogi nie wprowadza zmian organizacyjnych w ruchu. Przy cmentarzu na całej jego długości oraz po drugiej stronie jezdni, znajduje się parking dla pojazdów. Policjanci z posterunku w Zagórzu w dniu 1 listopada będą regulować ruchem pojazdów przy cmentarzu.

Cmentarz w Besku - zarządca drogi nie wprowadza zmian organizacyjnych w ruchu. Parking znajduje się bezpośrednio przy cmentarzu.

Cmentarze w pozostałych miejscowościach powiatu sanockiego - w każdym przypadku wykorzystane będą przyległe parkingi oraz pobocza dróg dojazdowych.

Pamiętajmy:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (tekst jednolity; Dz. U z 2021 r., poz. 783): „wprowadza się okresowe ograniczenie ruchu pojazdów, o których mowa w § 1 zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu], poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju, w następującym terminie:
    •  31 października br. w godz. 18.00 – 22.00,
    •  1 listopada br. w godz. 8.00 – 22.00.

W rejonie cmentarzy policjanci, w razie potrzeby, podejmą ręczne kierowanie ruchem. Przypominamy, że w przypadku kierowania ruchem przez funkcjonariuszy, kierujący w pierwszej kolejności muszą stosować się do sygnałów i poleceń przez nich podawanych. Prosimy wszystkich pieszych, aby zachowali szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez jezdnię. Przypominamy o odblaskach - dzięki nim jesteśmy lepiej widoczni.

Powrót na górę strony