Odprawa roczna w sanockiej komendzie - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Wydarzenia

Odprawa roczna w sanockiej komendzie

Data publikacji 29.01.2010

W dniu wczorajszym z udziałem Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, młodszego inspektora Andrzeja Sabika, władz samorządowych oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z Policją odbyła się odprawa służbowa podsumowująca efekty pracy w 2009br.

W dniu wczorajszym z udziałem Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, młodszego inspektora  Andrzeja Sabika, władz samorządowych oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z Policją odbyła się odprawa służbowa podsumowująca efekty pracy w 2009 r.
 
Odprawę roczną poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Sanoku młodszy inspektor Edward Ząbek, który rozpoczął od omówienia stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie powiatu sanockiego. Niewątpliwie osiągnięciem ubiegłego roku był wzrost wykrywalności w kategorii przestępstw kryminalnych najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa. W czasie odprawy Komendant podziękował  samorządom, a także  wszystkim, którzy wspierali pracę sanockiej Policji. Komendant swoje podziękowania skierował również do policjantów i pracowników Policji zaznaczając, że jest to sukces zespołowy ludzi pracujących w Komendzie.
 
Głos podczas odprawy zabrali także zaproszeni goście. Prokurator Rejonowy Tadeusz Hałas, Wicestarosta Sanocki Andrzej Radwański, Zastępca Burmistrza Miasta Sanoka Marian Kurasz, pozytywnie ocenili współpracę Policji ze społeczeństwem i podziękowali za utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

Na zakończenie odprawy Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, młodszy inspektor Andrzej Sabik wyraził zadowolenie z dotychczasowej pracy KPP w Sanoku, szczególnie ze  skutecznej realizacji programów prewencyjnych, zwiększenie liczby patroli skierowanych do służby, co niewątpliwie wpłynęło na zmniejszenie ilości przestępstw w roku ubiegłym.


Zwrócono uwagę również uwagę na priorytety na lata 2010- 2012, do których należą: wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie, poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych, podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstwa i wykroczenia, a także  poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Powrót na górę strony