Komunikaty

Wykaz instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Data publikacji 30.07.2018

Realizując zadania zawarte w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020" poniżej zamieszczamy informator zawierający aktualne dane teleadresowe podmiotów i organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu poradnictwa dotyczącego problematyki przemocy w rodzinie na terenie powiatu stalowowolskiego.

Baza teleadresowa instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie  z terenu powiatu stalowowolskiego:
 
  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ulica Dmowskiego 1, telefon 15 842 50 97, e-mail:mopsstalowawola@mops-stalwol.pl
  2. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie Stalowa Wola, ulica Podleśna 15, telefon 15-643-36-68,
  3. Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej Stalowa Wola, ulica Polna 18, telefon 15-642-52-93,
  4. Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "INTEGRACJA", ulica Polna 18, telefon  15 841 61 67,
  5. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie "Tarcza" Stalowa Wola, ulica Popiełuszki 4, telefon 512-939-994,
  6. Stowarzyszenie Przeworsk-Powiat Bezpieczny, Oddział w Stalowej Woli, ulica 1-go Sierpnia 26, telefon 531-995-236,
  7. Punkt Interwencji Kryzysowej w Radomyślu nad Sanem, ulica Mickiewicza 15, telefon 15 845 43 05,
Wykaz wszystkich placówek i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego znajduje się na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
 
Dla osób stosujących przemoc w rodzinie Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej prowadzi program korekcyjno-edukacyjny. Więcej informacji o tym programie znajdziesz tutaj.
 
Powrót na górę strony