Wydarzenia

Mikrosamochód – jakie trzeba mieć uprawnienia?

Data publikacji 12.03.2021

W ostatnim czasie coraz częściej spotkamy się na drogach z małymi samochodami, zwanymi mikrosamochodami. Postaramy się wyjaśnić wymagania związane z uprawnieniami, jakie trzeba mieć do kierowania takimi pojazdami, oraz rozprawić się z często pojawiającymi się błędnymi opiniami na ten temat.

Mikrosamochód, inaczej mikrocar to nic innego, jak mały pojazd silnikowy, przypominający zwyczajny samochód, z silnikiem o niewielkiej mocy, który posiada stosowną homologację (dla czterokołowców ciężkich jest to unijna homologacja L7e, dla czterokołowców lekkich L6e). Warunki homologacji określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców.

W skrócie – mikrosamochód (czterokołowiec ciężki) to pojazd napędzany silnikiem spalinowym, elektrycznym lub z napędem hybrydowym, posiadający cztery koła, o masie w stanie gotowym do jazdy mniejszej lub równej 450 kg, o mocy mniejszej lub równej 15 kW (ok. 20,4 KM), posiadający dwa siedzenia, w tym miejsce siedzące kierowcy.   

W przypadku mikrosamochodu należącego do kategorii czterokołowców lekkich (norma L6e) – będzie to pojazd napędzany silnikiem spalinowym do 50 cm2 lub silnikiem elektrycznym o mocy do 4 kW (ok. 5,4 KM), o masie własnej mniejszej lub równej 350 kg, rozwijający prędkość do 45 km/h, posiadający dwa miejsca siedzące, w tym miejsce siedzące kierowcy. 

W obiegowej opinii często mylnie jest przyjęte, że do kierowania mikrosamochodem nie trzeba stosownych uprawnień, wystarczy mieć ukończone 18 lat. Pogląd taki jest błędny. O ile do kierowania motorowerem osoby, które uzyskały pełnoletniość przed 19 stycznia 2013 r. nie potrzebują dodatkowych uprawnień, to do poruszania się mikrosamochodem po drogach publicznych wymagane jest prawo jazdy kategorii AM (czterokołowiec lekki), B1 (czterokołowiec ciężki), T, A, B lub wyższej. Wymagania dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami określa ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151, ze zm.) 

Do kierowania mikrosamochodami (czterokołowce ciężkie) wymagane jest (kategoria B1):

- ukończenie 16 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna,
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
- odbycie szkolenia teoretycznego i praktycznego
- zdanie egzaminu państwowego (teoretycznego oraz praktycznego),

Aby uzyskać uprawnienia do prowadzenia czterokołowców lekkich (kategoria AM) wymagane jest:

- ukończenie 14 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna,
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
- odbycie szkolenia teoretycznego i praktycznego
- zdanie egzaminu państwowego (teoretycznego oraz praktycznego),

Za brak uprawnień podczas prowadzenia mikrosamochodu grożą konsekwencje:
- mandat karny 200 zł,
- jeżeli uprawnienia zostały zatrzymane przez sąd i jest to w czasie obowiązywania zakazu – do 5 lat pozbawienia wolności
- odpowiedzialność odszkodowawcza – ubezpieczyciel wyłącza swoją odpowiedzialność (wypłatę odszkodowania, lub jeżeli wypłacił odszkodowanie zwraca się z roszczeniem do sprawcy o zwrot wypłaconej kwoty), jeżeli kierowca nie miał uprawnień podczas zdarzenia które wiąże się z wypłatą odszkodowania. 

Powrót na górę strony