Wydarzenia

Roczna narada w KPP Strzyżów

Data publikacji 12.02.2008

W dniu dzisiejszym w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie odbyła się roczna narada służbowa z udziałem mł.insp. Andrzeja Sabika Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. W naradzie...

W dniu dzisiejszym  w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie odbyła się roczna narada służbowa  z udziałem mł.insp. Andrzeja Sabika  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji    w Rzeszowie.  W naradzie wzięli też udział zaproszeni goście:  Prokurator Rejonowy  Dorota Roman, sędzia Sądu Rejonowego Jolanta Śnieżek, Starosta  Strzyżowski Robert Godek oraz burmistrz miasta i gminy Strzyżów Marek Śliwiński. Dzisiejsza narada poświęcona była głównie omówieniu wyników pracy w 2007 roku i wytyczeniu zadań na rok 2008 rok. Naradę rozpoczął  Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie nadkom. Witold Wójcik.  Omówił on wyniki   pracy jednostki w 2007 roku, a także  kierunki pracy na rok bieżący. Następnie głos zabierali przedstawiciele Sądu, Prokuratury i władz samorządowych zgodnie podkreślając dobra współpracę pomiędzy wszystkimi podmiotami decydującymi o bezpieczeństwie mieszkańców naszego powiatu, a także o osiągniętym poziomie  bezpieczeństwa w roku ubiegłym. W przeliczenia  zanotowanej ilości przestępstw  na 10 000 mieszkańców 122,9 (województwo 180, a kraj ok.300).  nasz powiat uplasował się zdecydowanie na pierwszym miejscu   w województwie      i  na pewno, jeżeli nie na pierwszym miejscu to, na jednym z czołowych    w całym kraju. Wskaźnik zagrożenia przestępstwami to jeden z naistotniejszych mierników oceny pracy Policji.Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, mł.insp.Andrzej Sabik, przedstawił wyniki, jakie osiągnęła Policja na Podkarpaciu w 2007 roku. Przedstawił problemy z jakimi  Policja  boryka się na co dzień, a także  z  nowymi rodzajami przestępstw mogącymi wystapić na terenie województwa, w tym na terenie powiatu strzyżowskiego . Do przestępstw takich zaliczył przede wszystkim przestępczość narkotykową i komputerową. Komendant A. Sabik zwrócił uwagę na potrzebę tworzenia lokalnych planów bezpieczeństwa      z udziałem wszystkich służb  policyjnych. Stwierdził też podobnie jak i inni gości, że na tle wyników pracy innych Komend z naszego województwa na szczególna uwagę zasługują efekty pracy naszej Komendy. Dzięki  ofiarności i zaangażowaniu  policjantów – teren powiatu strzyżowskiego stał się, jak powiedział,  najbardziej bezpiecznym powiatem w województwie, a może nawet i w kraju. Na zakończenie narady Komendant Powiatowy Policji nadkom. Witold Wójcik podziękował  wszystkim za dobrą współpracę bez której nie można byłoby osiągnąć tak dobrych wyników,  a  przedstawicielom władz samorządowych za pomoc udzieloną  z ich strony w celu poprawienia bezpieczeństwa w codziennym życiu mieszkańców naszego powiatu.  
Powrót na górę strony