Wydarzenia

Bezpieczna droga do szkoły

Data publikacji 08.09.2008

Skończyły sie wakacje i okresy urlopowe. Nasze dzieci, które jeszcze niedawno odpoczywały stały się uczestnikami nasilonego ruchu drogowego. Nie zawsze szybkie dostosowanie do nowych warunków przychodzi, szczególnie najmłodszym łatwo. Okres ten, jak...

Skończyły sie wakacje i okresy urlopowe. Nasze dzieci, które jeszcze niedawno odpoczywały stały się uczestnikami nasilonego ruchu drogowego. Nie zawsze szybkie dostosowanie do nowych warunków przychodzi, szczególnie najmłodszym łatwo. Okres ten, jak mówią policyjne statystyki, charakteryzuje się wzrostem  wypadków  drogowych z udziałem dzieci. W związku z powyższym  na terenie  powiatu strzyżowskigo w dniach 1 do 12.09 będą przeprowadzone wzmożone działania  policyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci  biorący udział   w tym przedsięwzięciu będą mieli m.innymi za zadanie zapewnienie bezpiecznego przejścia do szkół.Polegać one będą na reagowaniu na wykroczenia polegające głównie na:- przekraczaniu dozwolonej prędkości w pobliżu szkól - nieprawidłowym  wyprzedzaniu - nieprawidłowym zachowaniu  kierujących pojazdami  wobec pieszych- nie przestrzegania przepisów dotyczących używania pasów bezpieczenstwa oraz urządzeń     zabezpieczających do przewozu dzieci  do lat 12 Ponadto kontroli poddany zostanie stan techniczny   autobusów  szczególnie  tych, które służą do przewożenia dzieci do szkół.Na zdjęciach policjanci z sekcji prewencji i RD KPP w Strzyżowie  podczas  działań.      
Powrót na górę strony