Wydarzenia

KOCHAM.NIE BIJĘ

Data publikacji 09.09.2008

"KOCHAM.NIE BIJĘ" - to nazwa ogólnokrajowej kampanii. Kampania ta wpisuje sie w katalog działan prewencyjnych realizowanych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn...

"KOCHAM.NIE BIJĘ" - to nazwa ogólnokrajowej  kampanii. Kampania ta wpisuje sie  w katalog działan  prewencyjnych  realizowanych w ramach  rządowego programu ograniczania  przestępczości i aspołecznych  zachowań pn " Razem bezpieczniej", Krajowego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  oraz priorytetów przyjętych przez kierownictwo  polskiej Policji. Przedsięwzięcie to  objęte zostało patronatem   Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Głównego Policji. Przedmiotowa  akcja ma na celu m.innymi przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków, zwiększenie społecznego zaangazowania w sprawy związane  z przeciwdziałaniem  ww. zjawisku poprzez  podnoszenie  społecznej wrazliwosci w odniesieniu do szeroko rozumianej przemocy, poszerzenie poziomu wiedzy obywateli na temat przemocy domowej oraz promowanie  wartości rodzinnych. W kampanie oprócz  instytucji administracji publicznej, mediów, włączyli  sie takze  przedstawiciele  świata kultury, a jej  formuła opiera sie na spotach informacyjnych, które emitowane będą  w stacjach telewizyjnych, radiowych, portalach internetowych, kinach itp.Ponadto kampania  wzmocniona zostanie informacjami  zawartymi  na bilbordach, plakatach i ulotkach, które za posrednictwem  Ministerstwa Edukacji przesłane zostana  do placówek oswiatowych w całym kraju.Elementem kampanii  będzie także  telefon zaufania  dla ofiar dotkniętych przemocą 0 801 109 801, który będzie obsługiwany przez pracowników Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji "KCK". W sytuacji kiedy osoba zgłaszająca będzie potrzebowała pomocy nie wymagającej szybkości działania "KCK" po analizie  przypadku  uruchamia pomoc we własnym zakresie. Natomiast  w sytuacji zgłoszenia wymagającego pilnej interwencji  Policji z uwagi na zagrożenie życia i zdrowie operatorzy fundacji mają delegację do szybkiego przekazania  informacji  do dyżurnego właściwej  miejscowo wojewódzkie jednostki Policji, gdzie  zostaną  zlecone załogom interwencyjnym  czynności zmierzające  do szybkiego udzielenia   pomocy osobom dotkniętym przemocą.
Powrót na górę strony