Wydarzenia

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 23.02.2009

Wczoraj, obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Rozpoczął on Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, który potrwa do soboty, 28 lutego. Często to policjanci jako pierwsi mają kontakt z pokrzywdzonymi. Ochrona praw ofiar przestępstw i pomoc pokrzywdzonym, to ważne zadanie policyjnej służby.

Wczoraj, obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Rozpoczął on Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, który potrwa do soboty, 28 lutego. Często to policjanci jako pierwsi mają kontakt z pokrzywdzonymi. Ochrona praw ofiar przestępstw i pomoc pokrzywdzonym, to ważne zadanie policyjnej służby.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie można uzyskać pomoc prawną od ekspertów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego pod telefonem (017) 858 23 27. Eksperci będą dyżurować 22 lutego w godz. 12:00-19:00, a od 23 do 27 lutego w godz. 7:30-21:00. Dodatkowo w poszczególnych komendach miejskich i powiatowych będzie wyznaczony specjalny grafik dyżurów. W Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie dyżury będą pełnione w  dniach 23-28 luty w godzinach 8.00-21.30.
Dyżury będą także pełnione w prokuraturach i sądach.
W Prokuraturze Rejonowej w Strzyżowie   prokuratorzy będą pełnili dyzury  w pokoju nr 6 w dniach 23-27 lutego w godzinach 8.30 - 14.00.
W Sądzie Rejonowym dyżury będą pełnione w dniach 22-28 luty w godzinach 9.00 - 14.00.
Porad  będą udzielali, oprócz sędziów, kuratorzy oraz  przedstawiciele  organizacji pozarządowych. 
Podstawowym celem akcji jest poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym, a także o podmiotach, które mogą im udzielić pomocy i wsparcia.
Policja wprowadza kolejne rozwiązania poprawiając sytuację ofiar przestępstw. W swojej pracy policjanci stosują zasady postępowania wynikające z Policyjnego Programu Wspomagania Ofiar Przestępstw, na które składają się: Adekwatność miejsca obsługiwania pokrzywdzonego przestępstwem do rodzaju i charakteru sprawy. Indywidualne podejście do osoby pokrzywdzonej. Kompetentne przyjęcie osoby pokrzywdzonej. Właściwe doradztwo - udzielenie pełnej informacji o instytucjach, w których osoba pokrzywdzona może uzyskać potrzebną pomoc. Nie dyskryminowanie żadnego pokrzywdzonego, bez względu na jego przekonania, pochodzenie, wiek itp. Świadomość podstawowych potrzeb i praw osób pokrzywdzonych przestępstwami (wynikających z zapisów Polskiej Karty Praw Ofiary). Szczerość z osobą pokrzywdzoną przestępstwem - uświadomienie tej osobie, w jakim zakresie Policja może udzielić jej pomocy. Często jest tak, że pokrzywdzeni przestępstwami nie wiedzą na jaką pomoc policjantów mogą liczyć, domagając się od nich więcej, niż to leży w ich kompetencji.

Warto również zajrzeć do zakładki "Psycholog w Policji" - można tam znaleźć informacje m.in. na temat pomocy psychologicznej, z której mogą korzystać także osoby pokrzywdzone przestępstwami.

 

Już po raz siódmy Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Zielony Liść” włącza się do organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Aby ułatwić kontakt wszystkim zainteresowanym uruchomiono stronę internetową www.FundacjaZielonyLisc.org oraz infolinię 0 801 112 982 czynną od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 15.00.

 

Powrót na górę strony