Wydarzenia

Podziękowania z długoletnią służbę

Data publikacji 06.03.2009

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczysta odprawa kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie w trakcie której pożegnano odchodzących na emeryturę policjantów.

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczysta odprawa kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie w trakcie  której pożegnano odchodzących na emeryturę policjantów.  Na  zasłużoną emeryturę po kilkudziesięcioletniej służbie w służbach mundurowych odeszli: kierownik Posterunku Policji w Niebylcu asp.sztab. Józef Czurczak, kierownik Referatu  Ruchu Drogowego asp.sztab. Stanisław Kiebała oraz

asystent Posterunku Policji we Wiśniowej asp. Roman Jurasz.
Pracując w Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie byli oni wielokrotnie wynagradzani za swoje zaangażowanie i sumienną  pracę. Otrzymywali   w trakcie służby nagrody nie tylko z rąk  swoich przełożonych z KPP, ale także nagrody z rąk Komendantów Wojewódzkich. Komendant KPP w Strzyżowie nadkom. Witold Wójcik w ciepłych słowach podziękował im za wzorowe i sumienne wykonywanie swoich  obowiązków. Podziękowanie te złożył w imieniu całego kierownictwa i wszystkich policjantów.  Na zakończenie uroczystości odchodzący na emeryturę otrzymali listy gratulacyjne wraz z upominkami. Życzymy im  powodzenia i sukcesów już  na innym etapie ich życia.
  • Odchodzący na emeryturę
  • asp. szt. Józef CZURCZAK
  • asp. szt. Stanisław KIEBAŁA
  • asp. Roman JURASZ
Powrót na górę strony