Wydarzenia

"Znicz 2016" w powiecie strzyżowskim

Data publikacji 31.10.2016

Od 28 października do 2 listopada policjanci prowadzić będą działania „Znicz 2016”. Zadaniami funkcjonariuszy będzie czuwanie nad bezpieczeństwem i pomoc uczestnikom ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu - zwłaszcza w pobliżu cmentarzy.

Akcja organizowana jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego oraz utrzymania płynności ruchu w rejonach cmentarzy i na drogach dojazdowych do tych miejsc. W dniu Wszystkich Świętych i w okresie poprzedzającym święto na terenie Strzyżowa oraz powiatu strzyżowskiego w okolicach cmentarzy znajdujących się w rejonie dróg wojewódzkich i gminnych planowane jest ustawienie znaków "ograniczenia prędkości" oraz  „zakaz zatrzymywania się".

 
Na terenie powiatu strzyżowskiego wystąpią następujące zmiany w organizacji ruchu:
 
1. Strzyżów (droga wojewódzka nr 988)
Z parkowania po obu stronach wyłączona zostanie ul. Łukasiewicza i Sobieskiego od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Sportową. Parking zostanie zlokalizowany przy ul. Kombatantów, na której wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (tj. w kierunku miejscowości Łętownia). Ponadto pojazdy parkowane będą przy ul. 1 Maja i 1000-Lecia - tj. na ulicach przylegających bezpośrednio do cmentarza.
 
2. Dobrzechów (droga wojewódzka nr 988)

Z parkowania wyłączony zostanie prawy pas ruchu łącznie z poboczem (patrząc w kierunku Warzyc) wzdłuż cmentarza do skrzyżowania z drogą gminną (Dobrzechów-Budy). Pojazdy parkowane będą na placu i parkingu przykościelnym oraz na lewym poboczu drogi wojewódzkiej nr 988.
 
3. Czudec (droga wojewódzka nr 988)
Z parkowania wyłączony zostanie lewy pas ruchu (patrząc w kierunku Strzyżowa) ulicy Rzeszowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej do ul. Rynek. Pojazdy parkowane będą po prawej stronie drogi (tj. od strony cmentarza). Ponadto na drodze powiatowej nr 1409R tj. na ul. Grabieńskich, łączącej drogę wojewódzką nr 988 z cmentarzem, wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu; nie będzie możliwy wjazd do cmentarza od strony drogi wojewódzkiej.
 
4. Lubla (droga wojewódzka nr 988)
Z parkowania wyłączony zostanie prawy pas ruchu (patrząc w kierunku Warzyc) na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1837R (Lubla-Kołaczyce). Parkowanie pojazdów odbywać się będzie na lewym poboczu wzdłuż cmentarza.
 
5. Szufnarowa (droga wojewódzka nr 986)
Z parkowania wyłączony zostanie lewy pas ruchu (patrząc w kierunku Ropczyc) łącznie z poboczem na odcinku przylegającym bezpośrednio do cmentarza. Pojazdy parkowane będą na przycmentarnym parkingu, parkingu przy Domu Strażaka oraz na poboczu drogi od strony cmentarza.

6. Frysztak (droga powiatowa nr 1323R)
Z parkowania wyłączony zostanie prawy pas ruchu (patrząc w kierunku Gogołowa) na odcinku przylegającym bezpośrednio do cmentarza przy ul. Ks. Blajera. Pojazdy parkowane będą na parkingu publicznym bezpośrednio przy tej ulicy.

7. Droga krajowa nr 19
Nie ma cmentarzy usytuowanych bezpośrednio przy tej drodze na odcinku przebiegającym przez teren powiatu strzyżowskiego, dlatego nie planuje się zmian w organizacji ruchu na tej drodze.

 

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

 

  • 31 października od godziny 18:00 do godziny 22:00 (poniedziałek),
  • 1 listopada od godziny 8:00 do godziny 22:00 (wtorek),obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

W związku z nasileniem ruchu na drogach apelujemy do kierowców o zachowanie rozwagi i szczególnej ostrożności podczas jazdy.

Powrót na górę strony